Pages Menu
Categories Menu

Jaciment de la Cova del Parco. Alòs de Balaguer.

 

La cova fou descoberta per a la ciència l’any 1974, quan el veí d’Artesa de Segre, en Rafel Gomà, conegut com el “Parco”, la va donar a conèixer al Dr. Joan Maluquer de Motes, professor de la Universitat de Barcelona i director del Museu-Arxiu del Montsec, d’Artesa de Segre…

Les Roques Prenyades. Lloc on es troba la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Les Roques Prenyades. Lloc on es troba la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

JACIMENT DE LA COVA DEL PARCO

Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


Aproximació Geogràfica a la Cova del Parco

La Cova del Parco es troba en el terme municipal d’Alòs de Balaguer a la comarca de La Noguera, en la partida coneguda amb el nom de Les Roques Prenyades.

El dom de Sant Mamet, en el que s’obre la cavitat, constitueix un paisatge litològic de calcàries i conglomerats, terciaris residuals, que donen lloc a uns relleus de formes abruptes i escarpades per l’encaix del curs del riu Segre.

Actualment es conserven al sinclinal de Maçana-Alòs de Balaguer, on formen capes subhoritzontals discordants sobre les estructures pirinenques. Juntament amb les calcàries, són les formacions amb més importància càrstica, cosa que ha afavorit la formació de cavitats i abrics d’interès arqueològic com la Cova del Parco.

En aquesta zona el riu Segre abandona la direcció N-S per prendre la direcció E-W i travessa les Serralades Marginals del Prepirineu abans de reprendre de nou (a l’Aiguabarreig amb el Nogera Pallaresa) la direcció N-S, que es dirigeix vers les planes del Segrià.

La cova, que s’obre en els conglomerats oligocens del sinclinal de la Maçana, se situa a 420 m i a 120 m sobre el riu Segre.

Es tracta d’una cavitat formada per una galeria única de planta triangular i de mides reduïdes: 10,5 m de llarg per 4,5 m d’amplada màxima en la zona de l’entrada, que comunica en direcció W amb un gran abric de 5,5 m per 30 m el qual es troba tancat per un mur de pedra seca, fruit del seu ús com a cleda pel bestiar en altres períodes.

L’àrea d’excavació oberta és de 16 metres quadrats pel que fa al “sector cova” i de gairebé 30 metres quadrats en el “sector abric.

La cova fou descoberta per a la ciència l’any 1974, quan el veí d’Artesa de Segre, en Rafel Gomà, conegut com el “Parco”, la va donar a conèixer al Dr. Joan Maluquer de Motes, professor de la Universitat de Barcelona i director del Museu-Arxiu del Montsec, d’Artesa de Segre.

 

 

Els Habitants de la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Els Habitants de la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


Els Habitants de la Cova del Parco

Fa 10.000 anys en un congost del riu Segre, una banda de Sapiens Sapiens va aixecar un campament temporal. Les neus perpètues del Pirineu s’havien fos. Era la fi de les glaciacions i el clan es va adaptar al nou clima mediterrani: molt més benigne.

Els boscos de pi i ginebró s’estenien, al riu les truites, els mol·luscs i el crancs completaven la dieta. En definitiva, sobreviure ja no era una empresa tan difícil. I aquests humans eren cada vegada més presumits, sofisticats, innovadors.

Van aprendre a matar a distància amb la fletxa i la javelina llançada amb propulsor. És a dir, utilitzaven el principi de la palanca per multiplicar la força i reduir els riscos. És a distància com maten la cabra salvatge i la cova del Parco, un amagatall foradat al cingle, és el refugi de cacera.

Els ocupants del Parco eren grans inventors. D’un nucli de sílex ara en treuen dotzenes d’eines: petites, precises i tallants. Amb un mànec de fusta i una punta de banya han creat l’arpó. Tallen, poleixen i foraden l’os. El resultat és l’agulla de cosir i la confecció de polaines, mocassins, pantalons, faldilles i abrics.

 

 

Peces trobades a la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Peces trobades a la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


La Cova del Parco

Una de les peces més importants trobades, és la gran tenalla de l’edat de bronze (inicial), trobada per en Rafel Gomà (Parco), la primera vegada que va entrar a la cova.

Es dona la circumstància que en Rafel Gomà, per encàrrec del Dr. Maluquer, cercava la Cova de l’Aigua (Camarasa), que li havien dit es trobava en el terme d’Alòs de Balaguer. En Rafel Gomà va recórrer tot el terme d’Alòs de Balaguer i va entrar en múltiples coves i balmes.

Va ser en l’actual Cova del Parco on en Rafel va veure que afloraven alguns fragments de ceràmica i que en desenterrar-los es va convertir en aquesta gran tenalla avui restaurada i exposada al Museu del Montsec.

Aquesta tenalla (tal com es pot veure a la foto) te una forma ovoïdal, amb el fons pla, circular i de petites dimensions comparada amb la resta (això la fa bastant inestable).

Està decorada en el coll amb tres cordons paral·lels a la vora. El cos de la tenalla està profusament decorat amb cordons afegits i impresos, formant uns motius decoratius de forma ortogonal.

L’excavació en extensió, ha permès trobar una connexió entre la part interior de la cova del Parco i la zona de l’abric, les quals presenten unes característiques diferenciades, tant respecte a llur dinàmica d’ocupació com a la funcionalitat.

En ambdues zones s’han trobat llars de foc. Associat a les estructures de combustió, s’ha recuperat material vegetal carbonitzat i nombroses peces lítiques, que semblen indicar l’existència d’una cadena operativa de producció.

Bona part de les peces trobades es troben al Museu del Montsec d’Artesa de Segre.

 

 

Peces trobades a la Cova del Parco del periòde Magdalenià, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Peces trobades a la Cova del Parco del periòde Magdalenià, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


Les Excavacions a la Cova del Parco

La campanya d’excavacions que es va fer durant l’estiu de 2007 va permetre localitzar una agulla de cosir de fa 15.000 anys, una època que correspon a finals del paleolític.

Fins ara s’han trobat vuit agulles d’os en aquest jaciment, fet que el converteix en únic en la troballa d’aquest tipus d’estri en el nord est peninsular.

Les restes d’eines i utensilis que s’han trobat a la Cova del Parco des de fa 21 campanyes corresponen a un grup de caçadors que de manera estacional s’hi instal·laven per caçar sobretot cabres.

De moment no s’hi han trobat restes humanes.

Des del 1987 el SERP ha excavat el jaciment de la Cova del Parco. Aquest jaciment presenta una llarga seqüència sedimentària que correspon a diferents ocupacions humanes que van des del Paleolític superior final (Magdalenià) fins a l’Edat del Bronze.

Durant el Magdalenià s’observen àmbits d’activitats diferenciades, que es jerarquitzen al voltant d’estructures de combustió de diversa tipologia. Les tasques relacionades amb la cuina es troben clarament situades dins la cova.

A l’abric es desenvolupen labors de talla, de probable fumat, es senyalitza l’indret amb il·luminació, i es llencen restes tecnològiques i fauna als racons. A aquestes activitats de dipòsit de deixalles tampoc no és aliena la cova.

 

 

Peces trobades a la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Peces trobades a la Cova del Parco, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 

S’han definit les ocupacions del Magdalenià superior final de la Cova del Parco com campaments o estatges de caràcter temporal, però d’una certa durada, segurament estacional. Les intervencions arqueològiques s’han desenvolupat en una seqüència cultural que a hores d’ara presenta tres etapes:

 

  • En primer lloc, s’identificà una estructura d’emmagatzematge, datada a partir de restes de carbó. El material ceràmic aparegut dins d’aquesta estructura corresponia a l’Epicardial. La seva amortització mostrava, tant per les anàlisis micromorfològiques com de fitòlits, que el rebliment corresponia a fems d’ovicaprins, cendres i tiges de vegetals, la qual cosa ens ha fet pensar en neteges periòdiques d’una cleda.

 

  • En segon lloc, l’excavació dels nivells epipaleolítics es produí entre 1993 i el 1999. S’han pogut establir la seqüència cronològica i cultural següent: per sota d’un horitzó geomètric molt antic, datat a partir de carbons que provenen de dues estructures de combustió, en 10930 + 100 BP i 10770 + 110 BP respectivament, i una indústria en la que es documenten microburins i geomètrics de caire sauveterrià (triangles i segments), apareix un epipaleolític microlaminar, datat en 11430±60 i 11270±90 caracteritzat per l’absència d’indústria òssia i algun element lític d’adscripció plenament aziliana.

 

  • En tercer lloc, es documentà una fase estratigràficament molt precisa, que s’ha relacionat amb un moment terminal del Magdalenià superior final i que han anomenat Magdalenià epigonal datat en 12.605±60BP. Després d’una gran caiguda de blocs continua el Magdalenià superior final. Aquest nivell es troba en procés d’excavació des de l’any 1999. Fins el present ha estat datat entre 12460 + 60 BP i 13175 + 60 BP.

 

En l’actualitat és un jaciment únic, no tan sols de les terres de ponent, sinó dels Països Catalans i d’Europa. Aquest jaciment ens permeten conèixer i reconstruir la vida i el medi (clima, vegetació, fauna, etc.) d’aquest període tan allunyat de nosaltres com és el paleolític superior. Es tracta del Tardiglacial, trànsit entre les últimes glaciacions i l’inici de la bonança climàtica.

 

 

Recordeu que aquest és un espai protegit i fràgil. Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Aquest indret està dotat d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, educatiu o paisatgístic.

Aquesta cova no és visitable actualment.

 


 

SerradelMontsec.cat

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. El Congost de Mur. Alòs de Balaguer, La Noguera | Serra del Montsec - [...] Solà, si mirem a la nostra dreta podrem observar les anomenades Roques Prenyades on es troba el Jaciment de…
error: ! Aquest contingut no està diponible!