Pages Menu
Categories Menu

Dolmen de Sòls de Riu. Baronia de Rialb.

 

El Dolmen de Sòls de Riu es troba a la dreta del riu Rialb, un cop el riu ja és la cua del Pantà de Rialb, just davant de La Torre de Rialb, al municipi de La Baronia de Rialb…

Dolmen de Sòls de Riu, La Torre de Rialb, La Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

Dolmen de Sòls de Riu, La Torre de Rialb, La Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

 

DOLMEN DE SÒLS DE RIU o DE L’ESPLUGA DELS TRES PILARS

La Torre de Rialb, La Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

 

 


SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE SOLS DE RIU

Sòls de Riu, antigament denominat de Sòlsderiu, és un espai creat en territori de la Torre de Rialb, del terme municipal de la Baronia de Rialb, a la comarca de La Noguera.

L’objectiu era recuperar i mantenir els monuments que havien de ser engolits pel Pantà de Rialb.

Es troba a la dreta del riu Rialb, un cop el riu ja és la cua del Pantà de Rialb, al costat del viaducte de la carretera de Politg.

Des d’aquesta posició s’observa part de la vall del riu Rialb, el poble de la Torre de Rialb i les serres de Politg.

El nom de l’espai, provés de l’antiga casa pairal anomenada Casa Sòls de Riu, assentada en una costa sobre la confluència del riu Rialb amb el riu Segre. Actualment la casa es troba sota les aigües del pantà de Rialb.

L’edifici havia estat propietat del senyor jurisdiccional i, per tant, es configurava com un dels masos més importants de la vall, que havia albergat fins i tot la presó de La Baronia de Rialb.

 

 

Dolmen de Sòls de Riu i, al fons, l'ermita de Santa Eulàlia de Pomanyons, La Torre de Rialb, La Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

Dolmen de Sòls de Riu i, al fons, l’ermita de Santa Eulàlia de Pomanyons, La Torre de Rialb, La Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

 

 


EL DOLMEN DE SÒLS DE RIU

El Dolmen de Solsderiu, que és com el va anomenar el seu descobridor i excavador mossèn Joan Serra i Vilaró, curiosament ha aparegut citat posteriorment com Dolmen de l’Espluga dels Tres Pilars i d’aquesta manera apareix a les vitrines del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Evidentment no es tracta d’una espluga (cova o gran balma), sinó d’una cambra dolmènica poligonal de 3 metres de longitud per 2,30 metres d’ample, que presenta un vestíbul amb dos muntants i una obertura superior.

L’ortòstat (llosa vertical) de tancament es troba decorat a l’interior de la cambra per un gravat rupestre que presenta un soliforme, és a dir un cavall solar. Des de la Edat de Bronze, el cavall s’havia vinculat amb el sol i aquest simbolisme solar del cavall pot explicar-se amb els motius de rodes o discs astrals.

El dolmen havia estat totalment excavat i havia ofert materials propis d’un sepulcre calcolític (o eneolític): una destral polida, una gran fletxa de peduncle i aletes, restes d’un vas de ceràmica llisa i restes de dos individus.

 

 

En una de les lloses verticals del dolmen de l'Espluga dels Tres Pilars (o de Sòls de Riu), s'hi troba un gravat rupestre que s'ha interpretat com la representació d'un cavall solar. La Torre de Rialb, Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec. Font: http://jordicasamajor.nirudia.com.

En una de les lloses verticals del dolmen de l’Espluga dels Tres Pilars (o de Sòls de Riu), s’hi troba un gravat rupestre que s’ha interpretat com la representació d’un cavall solar. La Torre de Rialb, Baronia de Rialb. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec. Fotografia: http://jordicasamajor.nirudia.com.

 

 


ERMITA DE SANTA EULÀLIA DE POMANYONS

A uns metres del dolmen, es troba, resituat també, una cisterna de pedra del segle XI-XII, que formava part d’el conjunt defensiu de la Torre de Pomanyons actualment desapareguda.

S’utilitzava per emmagatzemar aigua de la pluja, amb un sistema d’aigua vessant, i en èpoques d’escassetat de pluges, emmagatzemava la poca aigua del riu.

Uns metres més enllà del dolmen de Sòls de Riu, s’ubica l’ermita de Santa Eulàlia de Pomanyons, també estava adossada a la Torre de Rialb.

La única referència d’aquesta capella de Santa Eulàlia de Pomanyons es troba en un document de l’any 1073, en què Erumir i la seva muller Guidnel van vendre a Arnau una peça de vinya que es trobava dins el terme de Rialb, en el lloc anomenat Santa Eulàlia, dins del terme del castell de Tarabau.

Però per les afrontacions que es donen és impossible que correspongui a la capella de Pomanyons. La capella de la Torre de Rialb, tot i la seva proximitat, no se sentia responsable de la capella, ja que era de propietat particular del Mas Pomanyons.

És un edifici d’una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfil semicircular. L’accés s’efectua per la façana sud amb una porta que manté perfectament l’arc interior.

L’edifici no presenta cap tipus de decoració i la seva senzillesa estructural i constructiva fan que sigui una obra concebuda i executada sense grans pretensions arquitectòniques, però perfectament integrada en les formes constructives de la primeria del segle XII, ancorades en la tradició del segle XI.

 

 

 

 


VÍDEO DE FOTOS DEL DOLMEN DE SÒLS DE RIU

 

 

 

 


 

SerradelMontsec.cat

error: ! Aquest contingut no està diponible!