Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Aiguabarreig Segre i Noguera Pallaresa

 

L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa és un Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge que forma part de la Xarxa Natura 2000…

Presa de Camarasa a l'Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Serra del Mont-roig, Serra del Montsec.

Presa de Camarasa a l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Serra del Mont-roig, Serra del Montsec.

 

AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE i NOGUERA PALLARESA

Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Serra del Mont-roig, Serra del Montsec.

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA

En el punt en que es troben el riu Segre i el riu Noguera Pallaresa, el riu s’encaixa per superar l’últim obstacle que configura l’eix de les Serres de Mont-roig i Serra Carbonera.

Es tracta d’una zona de relleu abrupte, aïllada pel riu, en el límit del sector Sud de la Serra del Montsec, on els plecs muntanyosos disminueixen progressivament per deixar pas a la configuració geològica de la Depressió de l’Ebre.

La sortida del Segre pel Congost de Camarasa dona pas a l’embassament i el poble de Sant Llorenç de Montgai, conjunt declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge.

 

 

ESPAI D’INTERÈS NATURAL I RESERVA NATURAL DE FAUNA SALVATGE

L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, a la comarca de La Noguera, és un Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge que forma part de la Xarxa Natura 2000.

Natura 2000, es una xarxa ecològica europea de àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació designades d’acord amb la Directiva Hàbitat, així com de Zones d’Especial Protecció per a les Aus establertes en virtut de la Directiva d’Aus.

La finalitat de la Xarxa Natura 2000 és assegurar la supervivència a llarg plaç de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats humanes. És el principal instrument per a la conservació de la natura dins la Unió Europea.

 

 

 

 

La Directiva hàbitats defineix “hàbitat natural” com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com semi naturals.

Hàbitats naturals d’interès comunitari són aquells d’entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna d’aquestes característiques:

  • Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.
  • Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
  • Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és a dir, l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània i la boreal.

 

 

 

 

L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa engloba una superfície de 10.237 hectàrees, i ara mateix té dues categories de protecció i gestió dins l’àrea del Prepirineu: Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge. Engloba dues comarques de Lleida: La Noguera amb 15 municipis, i El Segrià amb 1 municipi:

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA

 

Superfície (ha)
% del Municipi
% de l’Espai
LA NOGUERA
3.801,9
24,2
37
Camarasa
3.801,9
24,2
37
Les Avellanes i Santa Linya
3.314,2
32,2
32
Alòs de Balaguer
1.460,1
21,1
14
Foradada
956,1
33,5
9
Artesa de Segre
318,2
3,6
1
Cubells
142,2
3,6
1
Balaguer
48,5
0,8
0
Ponts
46,9
1,5
0
Térmens
39,1
1,4
0
Os de Balaguer
36,1
0,3
0
Vallfogona de Balaguer
23,9
0,9
0
La Baronia de Rialb
23,3
0,2
0
Menàrguens
10,8
0,5
0
Tiurana
4,5
0,3
0
Torrelameu
3,8
0,3
0
EL SEGRIÀ
Vilanova de la Barca
27,9
1,3
0

 

 

 

 

PRINCIPALS ESPÈCIES PROTEGIDES

· Cypripedium calceolus
· Petrocoptis montsicciana
· Dracocephalum austriacum
· l’ Esperó de Bolòs: Delphinium bolosii

 

Invertebrats:

· Callimorpha quadripunctaria
· Euphydryas aurinia
· Graellsia isabelae
· Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo)
· Escanyapolls o Cèrvol volant (Lucanus cervus)

 

Aus:

· Gall fer (Tetrao urogallus)
· Perdiu xerra (Perdix perdix)
· Picot negre (Dryocopus martius)
· Trencalòs (Gypaetus barbatus)
· Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
· Blauet (alcedo atthis)
· Àliga daurada (aquila chrysaetos)
· Agró roig (Ardea purpurea)
· Aufrany (Neophron percnopterus)
· Àliga marcenca(Circaetus gallicus)
· Arpella (Circus aeroginosus)
· Falcó (Falco peregrinus)
· Duc (Bubo bubo)
· Cotoliu (Lullula arborea)
· Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
· Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

 

 

 

 

Mamífers:

· Rat penat del bosc (Barbastella barbastellus)
· Rat penat de la cova (Miniopterus schreibersii)
· Rat penat orellut mitjà (Myotis blythii)
· Rat penat de peus grans (Myotis capaccinii)
· Rat penat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
· Rat penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)
· Rat penat orellut gran (Myotis myotis)
· Rat penat mediterrani de ferradura (Rhinolophus euryale)
· Rat penat gran de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinum)
· Llúdriga (Lutra lutra)
· Almesquera (Galemys pirenaicus).

 

 

L’ENTORN DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI DES DE L’AIRE

 

No us perdeu aquesta meravella: vídeo de l’entorn de Monteró i Sant Llorenç de Montgai des de l’aire per Manel Ortiz Ribera, un autèntic oasi de natura.

 

Vídeo Sant Llorenç de Montgai. Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Mont-roig, Montsec.

Vídeo Sant Llorenç de Montgai. Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Mont-roig, Montsec.

 

 

 

 

Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram

 

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE

Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança: oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local, descobreix l’essència tradicional del medi rural, fes servir productes i serveis locals, fes un consum responsable i redueix els teus residus, utilitza el transport públic i sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLSTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS

 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?

 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa que neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Així doncs, aquesta web, no només parla del patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic i geològic, etcètera, sinó que també parla de la cultura, els costums, les llegendes i els paisatges.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec d’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori. És un Espai d’Interès Natural Protegit.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

MAPA DEL MONTSEC

 

Mapa de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: ! Aquest contingut no està diponible!