Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Aiguabarreig del Segre i Noguera Pallaresa


 

L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa és un Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge que forma part de la Xarxa Natura 2000…

Presa de Camarasa a l'Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Serra del Mont-roig, Serra del Montsec.

 

AIGUABARREIG DEL SEGRE i NOGUERA PALLARESA

Camarasa, La Noguera. Aspres del Montsec. Lleida, Catalunya.


 

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA


En el punt en que es troben el riu Segre i el riu Noguera Pallaresa, el riu s’encaixa per superar l’últim obstacle que configura l’eix de les Serres de Mont-roig i Serra Carbonera.

Es tracta d’una zona de relleu abrupte, aïllada pel riu, en el límit del sector Sud de la Serra del Montsec, on els plecs muntanyosos disminueixen progressivament per deixar pas a la configuració geològica de la Depressió de l’Ebre.

Després de transcorre el riu Segre entre espadats i racons fantàstics com el Congost del Mu, arriba a l’Aiguabarreig del Segre i Noguera Pallaresa. A partir d’aquí, el riu Segre, circula pel Congost de Camarasa al costat de la Carretera de la Central Hidroelèctrica d’Alòs de Balaguer, per la qual també s’arriba a les cases de l’Illa o els campaments de FECSA (colònia dels antics directius de la central de Camarasa), avui abandonades.

Durant el seu recorregut pel Congost de Camarasa, el riu Segre segueix encaixonant entre les derivacions del pic de Lo Mu i el Tossal de Sant Jordi de la Serra Carbonera, pel marge esquerre del riu Segre, i la Serra del Mont-roig pel marge dret del riu Segre, on es troba la Cova del Tabac.

Aquest Congost de Camarasa si bé és també força espectacular no té la bellesa desbordant i la serenor indescriptible del Congost del Mu.

 

 

CONGOST DEL MU


El Segre travessa el municipi d’Alòs de Balaguer i bona part del seu recorregut transcorre entre els espadats i els paisatges del Congost de Mu…

Congost de Mu (o Congost del Mu). Alòs de Balaguer i Camarasa. Espai d'Interès Natural de l'Aiguabarreig Segre i Noguera Pallaresa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

VISITAR LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE CAMARASA


Es tracta d’una visita a l’interior de la central hidroelèctrica de Camarasa i fer un recorregut per l’exposició Camarasa 1917- 1923, temps d’avenços tecnològics i lluita obrera.

A través d’aquesta exposició es poden veure i analitzar els diferents processos tecnològics que van ser necessaris per a la seva construcció i tots els aspectes de l’entorn social de l’època.

La lluita obrera i la famosa vaga anomenada la Vaga de la Canadenca així com l’activisme, la demografia, els enginyers i els geòlegs que van fer possible la seva construcció son temes que també formen part d’aquesta exposició.

La durada de la visita es de 90 minuts i només és possible fer-la de forma organitzada amb reserva prèvia a través de Camarasa Activa.

 

 

Exposició Central Hidroelèctrica de Camarasa: 'Camarasa 1917- 1923, temps d’avenços tecnològics i lluita obrera'

Exposició Central Hidroelèctrica de Camarasa: ‘Camarasa 1917- 1923, temps d’avenços tecnològics i lluita obrera’

 

 

ESPAI D’INTERÈS NATURAL I RESERVA NATURAL DE FAUNA SALVATGE


L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, a la comarca de La Noguera, és un Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge que forma part de la Xarxa Natura 2000.

Natura 2000, es una xarxa ecològica europea de àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació designades d’acord amb la Directiva Hàbitats, així com de Zones d’Especial Protecció per a les Aus establertes en virtut de la Directiva d’Aus.

La finalitat de la Xarxa Natura 2000 és assegurar la supervivència a llarg plaç de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte advers de les activitats humanes. És el principal instrument per a la conservació de la natura dins la Unió Europea.

 

 


La Directiva Hàbitats defineix ‘hàbitat natural’ com aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com semi naturals.

Hàbitats naturals d’interès comunitari són aquells d’entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin alguna d’aquestes característiques:

  • Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa.
  • Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural.
  • Són exemples representatius d’una o diverses de les sis regions biogeogràfiques de la UE, és a dir, l’alpina, l’atlàntica, la continental, la macaronèsica, la mediterrània i la boreal.

 

 

 

 

L’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa engloba una superfície de 10.237 hectàrees, i ara mateix té dues categories de protecció i gestió: Espai d’Interès Natural i Reserva Natural de Fauna Salvatge.

Engloba dues comarques de Lleida: La Noguera amb 15 municipis, i El Segrià amb 1 municipi:

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA


 

Superfície (ha)
% del Municipi
% de l’Espai
LA NOGUERA
3.801,9
24,2
37
Camarasa
3.801,9
24,2
37
Les Avellanes i Santa Linya
3.314,2
32,2
32
Alòs de Balaguer
1.460,1
21,1
14
Foradada
956,1
33,5
9
Artesa de Segre
318,2
3,6
1
Cubells
142,2
3,6
1
Balaguer
48,5
0,8
0
Ponts
46,9
1,5
0
Térmens
39,1
1,4
0
Os de Balaguer
36,1
0,3
0
Vallfogona de Balaguer
23,9
0,9
0
La Baronia de Rialb
23,3
0,2
0
Menàrguens
10,8
0,5
0
Tiurana
4,5
0,3
0
Torrelameu
3,8
0,3
0
EL SEGRIÀ
Vilanova de la Barca
27,9
1,3
0

 

 

 

 

PRINCIPALS ESPÈCIES PROTEGIDES


· Cypripedium calceolus
· Petrocoptis montsicciana
· Dracocephalum austriacum
· l’Esperó de Bolòs: Delphinium bolosii

 

Invertebrats:

· Callimorpha quadripunctaria
· Euphydryas aurinia
· Graellsia isabelae
· Banyarriquer del roure (Cerambyx cerdo)
· Escanyapolls o Cèrvol volant (Lucanus cervus)

 

Aus:

· Gall fer (Tetrao urogallus)
· Perdiu xerra (Perdix perdix)
· Picot negre (Dryocopus martius)
· Trencalòs (Gypaetus barbatus)
· Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
· Blauet (alcedo atthis)
· Àliga daurada (aquila chrysaetos)
· Agró roig (Ardea purpurea)
· Aufrany (Neophron percnopterus)
· Àliga marcenca(Circaetus gallicus)
· Arpella (Circus aeroginosus)
· Falcó (Falco peregrinus)
· Duc (Bubo bubo)
· Cotoliu (Lullula arborea)
· Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
· Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

 

 

 

 

Mamífers:

· Rat penat del bosc (Barbastella barbastellus)
· Rat penat de la cova (Miniopterus schreibersii)
· Rat penat orellut mitjà (Myotis blythii)
· Rat penat de peus grans (Myotis capaccinii)
· Rat penat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros)
· Rat penat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)
· Rat penat orellut gran (Myotis myotis)
· Rat penat mediterrani de ferradura (Rhinolophus euryale)
· Rat penat gran de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinum)
· Llúdriga (Lutra lutra)
· Almesquera (Galemys pirenaicus).

 

 

L’ENTORN DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI DES DE L’AIRE


No us perdeu aquesta meravella: vídeo de l’entorn de Monteró i Sant Llorenç de Montgai des de l’aire per Manel Ortiz Ribera, un autèntic oasi de natura.

 

Vídeo Sant Llorenç de Montgai. Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Mont-roig, Montsec.

Vídeo Sant Llorenç de Montgai. Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa. Camarasa, La Noguera. Lleida, Catalunya. Mont-roig, Montsec.

 

 


ESPAI NATURAL DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA


  Aquest lloc es troba dins de l’àrea de l’ESPAI NATURAL DE L’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE I NOGUERA PALLARESA, a la comarca de La Noguera.

També es troba dins de l’anomenada Xarxa Natura 2000 a l’àrea definida de l’Aiguabarreig Segre – Noguera Pallaresa.

Natura 2000, es una xarxa ecològica europea de àrees de conservació de la biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació designades d’acord amb la Directiva Hàbitat, així com de Zones d’Especial Protecció per a les Aus establertes en virtut de la Directiva d’Aus.

Natura 2000

 

Recordeu que els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país.

Aquest indret ha quedat dotat d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, educatiu o paisatgístic, si voleu saber-ne més, consulteu els següents articles:

 

 

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs l’AIGUABARREIG DELS RIUS SEGRE i NOGUERA PALLARESA en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

  • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

  • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA INTERACTIU MONTSEC


 

Mapa Interactiu de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

  • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

  • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

  • Fes servir productes i serveis locals

  • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

  • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com