Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

L’Estall. Viacamp i Lliterà.

 

El despoblat de l’Estall, al municipi de Viacamp i Lliterà (Ribagorça d’Osca), a la vessant meridional del Montsec de l’Estall, dona nom al Montsec més occidental, el més oblidat dels tres ‘Montsecs’…

Ruïnes de l'església de Santa Maria de L'Estall. Viacamp i Lliterà, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d'Estall.

 

L’ESTALL

Viacamp i Lliterà, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d’Estall.


 

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE L’ESTALL


El Montsec de l’Estall és el més oblidat dels tres ‘Montsecs’: és més petit i menys alt que els altres dos (el Montsec d’Ares i el Montsec de Rúbies o de Meià), i amb un accés més complicat des de la vessant catalana.

Malgrat tot, l’estructura i la bellesa del Montsec de l’Estall és semblant a la dels altres dos. Amb espadats espectaculars a la vessant sud i amb el vessant nord molt més suau.

Alguns l’anomenen impròpiament el Montsec d’Aragó, perquè administrativament es troba en terres de la província d’Osca a la comarca de la Ribagorça.

La llengua tradicional és la catalana (en la seva variant ribagorçana), que s’hi manté ben viva per aquestes zones de la franja.

El despoblament és molt important, agreujat pel cop mortal que va significar la construcció de l’embassament de Canelles, que va deixar els pobles aïllats del seu mercat tradicional cap a terres catalanes i sense les terres fèrtils de l’horta a les ribes del riu Noguera Ribagorçana.

El despoblat de l’Estall, situat al municipi de Viacamp i Lliterà (Ribagorça d’Osca), dona nom a la part més occidental de la Serra del Montsec, el Montsec de l’Estall.

 

 

 

 

Per una pista de muntanya que surt del poble de Viacamp i que arriba fins a Montfalcó, accedim sense majors dificultats a les restes del despoblat de l’Estall.

El poble de l’Estall sempre ha estat un important encreuament de camins. Des d’aquí, el sender PR-HU 201 descendeix a Montfalcó i a l’alberg de Casa Batlle, mentre que l’antic camí de ferradura (PR-HU 200) es dirigeix cap el cim del Montsec de l’Estall a través del coll conegut com el Pas de Sant Miquel.

També, l’antic camí de ferradura PR-HU 45, principal eix senderista del Montsec de l’Estall, va des del poble de l’Estall, passant per Fet, Finestres, el Pont de Penavera, Casserres del Castell, Estanya, fins al poble de Pilzà.

 

 

ORIGEN ETIMOLÒGIC DE L’ESTALL


Es diu que el nom de l’Estall prové possiblement del llatí stabulum, o sigui ‘estable’ o ‘corral’. I en Joan Coromines ho aclareix:

Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997)
Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997) Onomasticon Catalionae

Estall és un nom de molts paratges dels nostres Alts Pirineus, en particular el d’un poble de la Ribagorça, agregat al municipi de Viacamp […] És viu en aquella zona amb el sentit bàsic de ‘pleta petita, corralet muntanyenc’ […] d’un mot pre-romà indoeuropeu […]

És el poblet que dóna nom al sector més occidental del Montsec…, anomenat d’Aragó impròpiament per gent antinacional i col·laboracionista.

[…] En el mateix terme del poblet hi ha un paratge molt conegut, dit La Pleta, al mig d’un gran feixant o replà, més o menys conreat, suspès en el vessant sud del Montsec: és possible que essent anomenada també Estall, d’aquesta, per excel·lència, hagi vingut el nom del poble: car d’allí es puja a salvar la carena per un portell dit lo Pas de les Vaques

 

 

ORIGEN HISTÒRIC DE L’ESTALL


Les restes de diferents dòlmens trobats a les rodalies de l’Estall, demostren que aquestes zones van ser habitades des de temps antiquíssims.

En una operació militar a l’any 1062, encapçalada per Ramir I d’Aragó, es va ampliar el límit meridional de la Ribagorça amb la conquesta de Benavarri, Pilzà, l’Estall, i Viacamp.

D’aquesta manera bona part de la zona del Montsec de l’Estall era arrabassada als musulmans i passava a estar sota el control de Ramir I d’Aragó.

Amb anterioritat els comtes d’Urgell i els comtes de Barcelona havien pres una sèrie de castells al sud de Benavarri, reconeixent la seva pertinença al comtat de la Ribagorça i per tant al regne de Ramir I d’Aragó.

L’any 1845 es van fusionar els municipis de Lliterà i de Viacamp, i van quedar agrupades les poblacions de Girbeta, Montgai, Lliterà, Viacamp, Montfalcó, l’Estall i La Cerulla (al sud de la partida Els Cunyols que compren el Mas de Quintillà, el Mas de Perepiquer, el Mas de Gavarrella, el Mas de Xiquet, Serradet, etc.)

Es va constituir així el nou municipi de Viacamp i Lliterà, amb capitalitat a Viacamp. Així, els nuclis que conformen el municipi són els anteriorment citats més els pobles Fet i Finestres. Per desgràcia, la majoria es troben deshabitats.

L’església parroquial de Santa Maria de l’Estall presideix el petit grup de cases i les referències documentals sobre l’indret són gairebé nul·les. Formava part del bisbat d’Urgell i depenia de la parròquia de Girbeta.

Ho sabem gràcies a l’acta de la visita papal a les parròquies del bisbat d’Urgell de l’any 1372, perquè consta que el rector de Girbeta governava també l’església de Stayll.

Fins fa ben poc es conservaven vora l’entrada les antigues piques dels delmes.

 

 

 

 

 

LES LLEGENDES CÒMIQUES DE L’ESTALL


Sembla ser que l’ara despoblat de l’Estall, va obtenir fama perquè la seva població se li atribuïen tota una gamma de fets, llegendes i històries curioses de vis còmica.

Però ja se sap que els tòpics, com les llegendes, com a elements de transmissió oral, són estereotipades i són explicades amb una simbologia reiterativa al llarg del temps. Vegem alguns exemples.

L’acudit de El porquer, recrea la situació còmica que s’origina per la confusió entre la forma interrogativa castellana “por qué?” i la concreció fonètica, en català oriental, del substantiu porque[r] (‘pastor de porcs’):

 

El porquer

Un xicot de l’Estall va anar —Hera [sic] guardat sempre porcs. I quan se’n va anar al servici, pués li van preguntar, diu:
—¿Y usted qué hacía en su casa?
Diu: —Porque(r).
I no el van sacar d’astí.

 

El conte de A l’Estall parlen castellà, recrea la situació còmica que s’origina quan membres de la comunitat lingüística minoritzada elegeixen un representant per a comunicar-se amb una autoritat (o un forani), a la qual s’han d’adreçar en la llengua dominant. Aquest portaveu, que òbviament no domina bé la llengua en qüestió, protagonitza un acte de comunicació amb formes macarròniques i divertides incomprensions:

 

A l’Estall parlen castellà

Havia d’anar un home castellà a l’Estall i tots estaven amoïnats, perquè no en sabien, de parlar el castellà. I tots diven:
—Pos, com ho farem pa que mos entenga aquell home que vindrà? Pobres de naltros, no l’entendrem. No sabrem lo que dirà.
I va dir la mossa:
—No patigueu. Jo ja en sé, de parlar el castellà. Perqué vai ser un mes a Saragossa i allí en vai aprendre una mica […].
I quan va arribar este home castellà, se va trobar que a casa no estava mes que la mossa, i va dir:
—Buenos días, buenos días, —dice— soy un forastero que viene aquí a vivir. ¿Que no hay nadie aquí en la casa? ¿No está la ama?
—Diu: —Ha anat a l’hurt a buscá coles pa los purcos —la mossa.
—Bueno —aquell home va dir. Es donava per entés.
Conque a la nit, quan van arribar tots, pués el van convidar a sopar i mentres sopava, pués, l’home anava parlant. I no deia res ningú. Ningú no obria la boca. Com que no sabien parlar el castellà. I aquell home pensava:
—Esta gente, ¿serán todos imbéciles? Que no diuen res. Estan tots callats.
I va la mossa, que era l’única que li parlava i:
—Au, coma, coma señorito, hasta que esté ben farto.
I quina manera de parlar! I vinga parlar, l’home, i no li dava resposta ningú. Conque en acabar de sopar li va dir la mossa, diu:
—Señorito, el llito ya lo tiene feito. Y si quiere pixotear, a devall del llito tiene un pixotiro.

 

 

 

 

EL DESPOBLAT DE L’ESTALL


Existeix un antic refrany que diu: “A l’Estall i a Montfalcó, no hi va passar nostre sinyor” i és que realment és una zona plena de barrancs, àrida, difícil geogràficament, poc comunicada i autosuficient durant molts segles.

Després de la reconquesta cristiana van proliferar nombrosos nuclis poblacionals en aquestes zones, i amb el pas del temps, l’augment de la demografia va fer que no tothom tingués cabuda en aquestes localitats, afavorint un tipus d’hàbitat molt dispers.

Els habitats dispersos, afavorits per l’escabrós terreny, van permetre, als petits propietaris, subsistir al costat de les seves propietats. Així van aparèixer el masos, la majoria de les vegades allunyats diverses hores del poble més proper, convertint-se en unitats de producció de subsistència, on s’obtenia tot el que es consumia i l’excedent es portava a vendre a fires i mercats.

El poble de l’Estall estava compost per, aproximadament, 11 cases que va arribar a tenir al començament del passat segle un centenar de veïns. Ara els carrers estan conquerits per la vegetació: enfiladisses, esbarzers, etc. No obstant això, encara és possible contemplar interessants mostres d’arquitectura rural.

Encara trobem sòlides portades amb dovelles de pedra, balconades i petits detalls per descobrir: baix relleus i altres ornaments, argolles, forrellats, etc. Entre les ruïnes dels habitatges es descobreixen també corrals, magatzems, cellers, alcoves, etc.

Els pobles del Montsec d’Estall han contemplat com en les darreres dècades s’ha reduït en més del 80% la seva població. Un cas especialment greu és el del municipi de Viacamp i Lliterà.

 

 

Despoblat de l'Estall, situat a la vora del Barranc de Fet i a 850 mestres d'alçada. Viacamp, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d'Estall.

Despoblat de l’Estall, situat a la vora del Barranc de Fet i a 850 mestres d’alçada. Viacamp, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d’Estall.

 

 

L’ÚLTIM HABITANT DE L’ESTALL: SANTIAGO PENA CAPDEVILA


L’èxode rural generalitzat en les zones de muntanya, les dificultats en les vies de comunicació, la major de les vegades inexistents, o representades per antiquíssims camins de ferradura, l’agresta i complicada orografia o la construcció de l’embassament de Canelles l’any 1960 van ser alguns dels factors que van influir en el progressiu aïllament, abandonament i despoblació d’aquesta zona del Montsec.

A partir de la Guerra Civil Espanyola de 1936, però especialment a partir dels anys 50 i 60 del segle XX, es va produir un fenomen de migració a ciutat que va condemnar a la despoblació la majoria dels nuclis perduts en aquests recòndits paratges ribagorçans.

Casserres del Castell, Fet, Finestres, Montgai, Montfalcó, Soriana, La Cerulla, Girbeta, i un llarg etcétera van ser testimonis de com les portes de les seves cases es tancaven per sempre.

Un cas digne de menció és la fèrria resistència de Santiago Pena Capdevila (1922 – 2008), l’últim habitant de L’Estall  que va passar més de 25 anys de vida en solitari en el lloc que el va veure néixer. Santiago Pena Capdevila (de Can Domingo), va abandonar l’Estall l’any 2003, havent estat l’únic habitant des de l’any 1974.

Les condicions de vida a l’Estall eren duríssimes, no va arribar a haver-hi mai ni aigua corrent ni llum elèctrica al poble mentre va estar habitat.

El 22 de Gener de 1922, el dia que en Santiago Pena obrí els ulls a la immensitat del Montsec d’Estall, ningú es podia imaginar que arribaria a convertir-se en el particular Robinson Crusoe del Montsec.

Santiago Pena Capdevila va ser el primer en rebre els Guardons Félix de Azara, sinònim d’un profund afecte per la província d’Osca, i tots aquells que els han rebut formen part de la història recent de la província, territori al qual han contribuït a protegir. El primer guardonat, el 1996, va ser Santiago Pena Capdevila, com a lluitador per mantenir amb vida el petit lloc de l’Estall.

 

 

Dormitori d'una casa de que, una vegada abandonada, es va fer servir com a corral. L'Estall, Viacamp i Lliterà. Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d'Estall.

Dormitori d’una casa de que, una vegada abandonada, es va fer servir com a corral. L’Estall, Viacamp i Lliterà. Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec d’Estall.

 

 

SOL A L’ESTALL


L’any 1994, Televisió de Catalunya (TV3) va emetre un reportatge sobre Santiago Pena Capdevila titulat Sol a l’Estall, a l’espai informatiu 30 minuts, on s’explicava el cas de Santiago Pena:

Santiago Pena Capdevila és l’unic habitant des de fa 20 anys d’Estall*, un poble del Montsec, a la Baixa Ribagorca. L’envelliment dels pocs habitants que queden als poblets de la zona pot significar la desertització si no es fixa la població al territori. L’atractiu del paisatge i els patrimonis naturals i arquitectònics a conservar podrien ser els factors de reactivació de la comarca. Santiago té família a ciutat, però no vol renunciar a la seva llibertat mentre es valgui per ell mateix…

* Encara hi va viure gairebé 10 anys més.

Sol a l'Estall. Santiago Pena Capdevila i l'Estall. Documental de TV3 de 1994 sobre Santiago Pena Capdevila i l'Estall. Viacamp, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec de l'Estall.

Sol a l’Estall. Santiago Pena Capdevila i l’Estall. Documental de TV3 de 1994 sobre Santiago Pena Capdevila i l’Estall. Viacamp, Ribagorça. Osca, Aragó. Montsec de l’Estall.

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs l’Estall en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

En aquest sofà va passar moltes hores en Santiago Pena, vora el foc i escoltant la radio. Tot sol en la immensitat del Montsec de l'Estall.

En aquest sofà va passar moltes hores en Santiago Pena, vora el foc i escoltant la radio. Tot sol en la immensitat del Montsec de l’Estall.

 

 

FONTS


 

 • J. BORJA I SANZ. Els relats humorístics d’arrel lingüística: («Malentesos entre parlants de diferents llengües»). Universitat d’Alacant
 • JAIME GÓMEZ i J.M. DE JAIME LORÉN. Refranero aragonés. Institución Fernando el Católico, 2002.
 • Quina la Fem?. Blog de Mir, J.M.
 • Viquipèdia.

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA DEL MONTSEC


 

Mapa de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

 • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

 • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

 • Fes servir productes i serveis locals

 • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

 • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com