Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Icnites de la Vall d’Ariet.

 

Les icnites de la Vall d’Ariet es troben escampades sobre un banc de gres que aflora a la superfície d’un fort pendent, n’hi ha centenars…

Detall de les petjades de dinosaure escampades sobre un banc de gres. Jaciment Paleontològic de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

ICNITES DE LA VALL D’ARIET

La Vall d’Ariet, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).


 

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA VALL D’ARIET


Ocupant un sector que abraça la frontera del terme occidental del municipi d’Artesa de Segre, trobem fortament disseminat el nucli que pren com a nom l’accident orogràfic on està ubicat: La Vall d’Ariet, a la comarca de La Noguera.

Més que un nucli és més aviat un conjunt de masies disseminades dins d’un espai territorial que es subdivideix amb noms propis: Ariet de Sòls (o de baix), Ariet del Mig i Ariet de Caps.

Avui, totes aquestes masies estan deshabitades i moltes d’elles en estat ruïnós.

L’església de Sant Bartomeu se situa a la part baixa de La Vall d’Ariet de Sòls (o de baix), una vall que ocupa una franja de terra, dins del municipi d’Artesa de Segre, entre el municipi d’Àlòs de Balaguer i Vilanova de Meià.

Aquesta vall està protegida per les muralles calcàries i les vessants que formen la Serra de l’Obac, a l’esquerra (fluvial) de la vall, i la Serra de Sant Mamet, a la seva vessant dreta, dins de la Serra del Montsec de Rúbies (o de Meià).

Per arribar a la Vall d’Ariet, s’ha de fer des de la vila de Baldomar, si accedim des del sud, seguint la carretera que porta a La Clua (o La Clua de Meià). O bé des de Santa Maria de Meià, si accedim des del nord, però per aquest cantó només per pistes forestals.

Transcorreguts uns 7 kilòmetres aproximadament, partint de Baldomar, trobem a mà esquerra, una pista de muntanya que ascendeix la vall en direcció nord fins el Castell de Castelló de Meià, també dit Castell d’Ariet.

Aquesta pista, 2 kilòmetres més endavant, ens mena cap l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet. Seguint vall amunt per aquesta pista s’arriba fins a Santa Maria de Meià i la Coma de Meià.

 

 

 

 

ORIGEN ETIMOLÒGIC D’ARIET


El nom d’un lloc, l’anomenat topònim, ens parla i ens interpel·la sobre la seva història, el seu entorn físic, paisatgístic i històric. És el signe d’identitat que caracteritza un lloc i respon a una tradició heretada que és memòria col·lectiva.

L’etimologia, l’anàlisi del origen primitiu d’un nom, ens ajuda a entendre l’origen històric i cultural del lloc. Segons Joan Coromines:

 

Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997)
Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997) Onomasticon Catalionae

VALL D’ARIET, que s’anomenà també ‘Castell d’Ariet’ i també hi hagué una ‘font d’Ariet’ allí mateix. ‘Valld-‘ és un llogaret agregat a Baldomar, prop d’Artesa de Segre (vila en la qual també em donaren com a propi el cognom Ariet, 1964).

Parlant del mateix poblet, a Sta. Maria de Meià, me’n digueren lo ‘kastél’ (i prou) i d’altres me l’anomenaren ‘lo Castell d’Ariet’, al·ludint tots ells —és clar— al castell en ruïnes que hi ha damunt el poblet. Com que els noms llatins en Castelld’- solen contenir un nom propi, això reforça la prova que es tracta d’un derivat del nom propi Àries.

 

Així doncs, per Joan Coromines, la Vall d’Ariet portaria el nom d’un possible senyor anomenat Àries que dominaria la vall sota el seu mandat o propietat.

 

 

SITUACIÓ DEL JACIMENT d’ICNITES DE LA VALL D’ARIET


Una icnita (del grec antic “ιχνιον” (ichnion) que vol dir petjada, traça o rastre) és qualsevol detall conservat en roques que constitueix una mostra indirecta de vida.

A diferència dels fòssils convencionals que proporcionen mostres directes de vida, una icnita és una testimoni de la presència d’un organisme viu.

Les icnites poden ser petjades deixades pels animals, marques, copròlits (femtes fossilitzades), estructures de nidificació, etc.

L’any 1998 es va trobar un jaciment d’icnites (petjades de dinosaure) a la zona coneguda com “Les llinasques” a la partida anomenada Llaner de les Folles.

Al costat del conjunt de cases abandonades i en ruïnes de Cal Franciscano, Cal Meleno i Cal Moliner, en direcció oest, hi ha un vessant que condueix al Barranc de les Artigues. A uns 100 metres de les cases abandonades, al marge dret del barranc, es troben les petjades de dinosaures, o icnites de la Vall d’Ariet.

Aquesta zona de la Vall d’Ariet compresa pels masos abans nomenats juntament amb els masos de Cal Ros, Ca l’Aran, Cal Jaumetó, etc, formaven tots part de l’antic nucli, ara deshabitat, de la Vall d’Ariet de Caps. Actualment totes i cadascuna d’aquestes masies resten deshabitades i la majoria enrunades.

 

 

Vista global de les petjades de dinosaure escampades. Jaciment Paleontològic de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies.

Vista global de les petjades de dinosaure escampades. Jaciment Paleontològic de la Vall d’Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

En trobar-se el jaciment a la Vall de d’Ariet de Caps, l’aproximació i accés al jaciment és molt més ràpida i adequada des de Santa Maria de Meià, encara que el recorregut es sempre per pista de muntanya.

Una vegada arribats al Coll de la Creueta, passant per sota del castell de Castelló de Meià, s’ha de continuar la pista fins arribar al conjunt de cases abandonades i en ruïnes de Cal Franciscano, Cal Meleno i Cal Moliner.

Les petjades es troben escampades sobre un banc de gres que aflora a la superfície marcant un fort pendent i n’hi ha centenars en uns 1000 metres quadrats.

Es pensa, que, al fons del Barranc de les Artigues, hi devia haver un corrent d’aigua important, que era on anaven a beure els dinosaures. Com que la superfície que trepitjaven era sorra, les petjades es quedaren marcades fins que s’acabaren fossilitzant.

L’estat de conservació de les restes fòssils indirectes de dinosaure (icnites) és regular. No es distingeixen detalls de l’anatomia autopodial dels animals que les van produir i no s’ha dut a terme cap actuació sobre el jaciment. Tampoc està senyalitzat ni museïtzat de cap manera.

 

 

Detall de les petjades de dinosaure escampades sobre un banc de gres. Jaciment Paleontològic de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

Detall de les petjades de dinosaure escampades sobre un banc de gres. Jaciment Paleontològic de la Vall d’Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

EL JACIMENT D’ICNITES DE LA VALL D’ARIET


El contingut fòssil del jaciment de Vall d’Ariet és format únicament per restes indirectes de dinosaures (icnites).

Conté centenars d’icnites arrodonides que han estat atribuïdes a un grup de sauròpodes de mida mitjana i petita en un àrea de 1000 metres quadrats aproximadament.

Les icnites no presenten una ordenació evident i no s’han identificat rastres de pas d’aquests dinosaures. Van ser trobades l’any 1998 per arqueòlegs del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

Per la forma circular de les petjades i pels quinze o vint centímetres de superfície que presenten, s’han atribuït a petits sauròpodes que eren sobretot herbívors.

Encara hi ha qui no es vol creure que això no una és altra cosa que petjades, ni més ni menys que de dinosaure, i no pas el senyal que deixarien bous, vaques i altres bèsties.

A saber per quin misteriós motiu, aquestes petjades no han gaudit de l’impuls institucional que sens dubte també mereixen, com d’altres jaciments no llunyans d’aquest lloc.

Segons va dir la propietària de la finca, Anna Torruella:

El que menys ens pensàvem és que eren de dinosaures, els veïns sempre hem pensat que eren petjades de bous.

 

L’Anna Torruella també recordava que:

Fa 15 ó 20 anys eren experts estrangers els que s’interessaven per aquesta zona i venien amb mapes on ja tenien senyalitzades les zones.

 

 

 

 

ELS ÚLTIMS DINOSAURES DELS PIRINEUS


Els jaciments amb petjades de dinosaure de La Noguera estan datades en el trànsit entre l’era Mesozoica a la Cenozoica. El trànsit entre aquestes dues unitats temporals engloba l’extinció dels dinosaures.

Aquestes formacions del prepirineu són el resultat del farcit de les conques sedimentàries que flanquejaven la vessant sud dels Pirineus quan aquests estaven en plena formació.

Aquestes conques connectaven amb un braç d’aigua del oceà Atlàntic, que en aquells moments s’estenia per part dels actuals Pirineus.

Les icnites de dinosaures són evidències del pas d’aquests animals sobre substrats tous, que eren bàsicament planures fangoses o l’interior de llits fluvials o aiguamolls.

En les roques que trobem a La Noguera hi ha escrita la història dels dinosaures durant els set milions d’anys que van precedir la seva extinció (entre 72 i 65 milions d’anys), per tant estem davant dels últims dinosaures europeus.

Els dinosaures coneguts pels jaciments de La Noguera, pertanyen a tres grups per ordre d’importància: sauròpodes (els més comuns), ornitòpodes i teròpodes (molt rars).

 

 

Sant Bartomeu de La Vall d’Ariet


L’església de Sant Bartomeu queda situada a la Vall d’Ariet de Sòls (o de Baix), una vall protegida per la Serra de l’Obac i la Serra de Sant Mamet…

Sant Bartomeu. La Vall d'Ariet, Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies.

 

 

 

ESPAIS PALEONTOLÒGICS DE JACIMENTS DE VERTEBRATS DE LA NOGUERA


La comarca de La Noguera  compta amb un important registre fòssil de restes directes i indirectes de dinosaures.

Des de finals dels anys setanta han aparegut nombroses restes que han augmentat el ric patrimoni paleontològic d’aquesta comarca i el conjunt de punts rics en aquestes han permès establir un espai paleontològic en un mateix àmbit temàtic.

Les restes recollides a la zona van des de fragments òssies a closques d’ous, passant per icnites de dinosaures.

Aquest conjunt de jaciments agrupats sota el nom de Espais Paleontològics Protegits de Jaciments de Vertebrats de La Noguera és compost, fins al moment, per un total de cinc jaciments amb icnites de dinosaure com a evidències més destacades.

El conjunt presenta un total de prop de 1.100 icnites de dinosaure distribuïdes en diversos afloraments que sumen una superfície total de prop de 3.000 m2.

La importància d’alguns d’ells és molt rellevant ja que se situen molt a prop del límit entre el Cretaci i el Terciari d’aquesta àrea dels Pirineus.

El conjunt compte amb un total de cinc afloraments distribuïts discontinuament entre la Vall d’Àger (Montsec d’Ares) i la Serra de Sant Mamet (Montsec de Rúbies o de Meià).

Cadascun dels jaciments té una entitat paleontològica pròpia i se situa de forma diferentment en la successió estratigràfica de materials de la formació Tremp de la zona.

Així, d’oest a est, trobem els jaciments de la Mata del Viudà, La Maçana, Masia del Marull, Peralba i La Vall d’Ariet.

Juntament amb els jaciments de Mata del Viudà, Masia del Marull i Cingles del Boixader (Berguedà) podrien representar el registre de dinosaures més modern d’Europa.

 

 


ESPAI D’INTERÈS NATURAL SERRA DEL MONTSEC


Aquesta zona es troba dins de l’àrea de l’ESPAI NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSEC, dins la comarca de La Noguera. És un Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000 (àrea definida de la Serres del Montsec, Serra de Sant Mamet i Serra Mitjana) amb Zones Especials de Protecció per a les Aus (ZEPA).

 

Natura 2000

 

Recordeu que els espais naturals, històrics, arqueològics i paleontològics estan protegits i són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país.

Aquest indret ha quedat dotat d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, educatiu o paisatgístic, si voleu saber-ne més, consulteu els següents articles:

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs les Petjades de Dinosaure de la Vall d’Ariet en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

PROTECCIÓ


 

 • Protecció: Declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
 • Classificació: Zona paleontològica
 • Número de Registre: 3861-ZP
 • Data de Publicació: 10/06/2014
 • Nº DOGC: 6644

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA INTERACTIU MONTSEC


 

Mapa Interactiu de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

 • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

 • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

 • Fes servir productes i serveis locals

 • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

 • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com