Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Vila Closa de Moror

La vila de Moror, a 846 metres d’alçada, té el seu origen en un antic castell roquer, suposadament edificat pels àrabs durant el segle VIII…

Boira sobre el pantà de Terradets i sota el Montsec de Rúbies (o de Meià) des de la vila closa de Moror. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d'Ares.

 

VILA CLOSA DE MOROR

Moror. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d’Ares.


 

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE MOROR


La vila de Moror està situada a 846 metres d’alçada i en el moment de la seva fundació no va ser més que un castell sobre una roca, el que s’anomena un ‘castell roquer’, suposadament edificat per musulmans durant la conquesta que els sarraïns van dur durant el segle VIII.

Les primeres notícies que es tenen del castell de Moror daten dels anys 1024 ó 1026 quan el senyor de la guerra, Arnau Mir de Tost, conquereix tota la Conca Dellà, i la Conca Deçà (conca a l’oest del riu Noguera Pallaresa, també anomenada Conca de Tremp), així com la franja nord de la Serra del Montsec, anomenada La Feixa.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares, al sud, i altres serralades més petites, com la Serra d’Alsamora, la Serra de l’Alzina, la Serra de Carboner, la Serra d’Estorm, etc, al nord.

 

 

 

 

Aquesta feixa també s’endinsa més enllà del riu Noguera Ribagorçana fins a l’anomenada Feixa de Girbeta i Montgai, travessant l’antic poblat de Girbeta (la Vella) i arribant fins el despoblat de Montgai.

Tota aquesta zona queda encapsulada entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Estall, al sud, i la Serra de Montgai i la Serra de Girbeta al nord, ja dins de la Ribagorça d’Osca.

La Feixa travessa els municipis de Castell de MurSant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles de Cellers, Guàrdia de Noguera, Moror, Estorm, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

Moror pertanyia a una línia defensiva al nord de la Serra del Montsec, que era formada per, almenys, Viacamp, Girbeta, Fabregada, Castellnou de Montsec, Alzina, Moror, Estorm, Llimiana, Castell de Sant Gervàs (a Sant Miquel de la Vall), el Castell de Montllor (a l’Hostal Roig), i el castell de Toló.

Actualment la vila de Moror pertany al municipi de Sant Esteve de la Sarga i pel fet d’haver-se construït sobre una roca, va créixer i es va desenvolupar en vertical, de dalt a baix. Així, té un carrer únic que baixa des de la plaça principal, dalt del castell, fins a la font i la Casa forta de Sanuí, i al bell mig del poble hi ha la plaça de la Raval.

 

 

 

 

ORIGEN ETIMOLÒGIC DE MOROR


El nom d’un lloc, l’anomenat topònim, ens parla i ens interpel·la sobre la seva història, el seu entorn físic, paisatgístic i històric.

És el signe d’identitat que caracteritza un lloc i respon a una tradició heretada que és memòria col·lectiva. L’etimologia, l’anàlisi del origen primitiu d’un nom, ens ajuda a entendre l’origen històric i cultural del lloc. Segons Joan Coromines:

Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997)
Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997) Onomasticon Catalionae

MENCIONS ANTERIORS: ‘Moror’ en una butlla (SerranoS. NHRbg. 110 = Kehr, Papsturk.399) de 1214: «celler» in com. 50 Paliarensi; afr. i: in caput de ‘Montsech’; il: flumen Nucharia; ni: in term. de ‘Moror’, IV: te. de ‘Guardia’ (MiretS. ‘Templ’, p.351).

En efecte tots els noms noms andalusos devien sortir de MONTEM MAURORUM, castell que els romans guarnirien amb auxiliars mauritans, que sovint usaven com legionaris. Doncs també els nostres ‘Moror’ deuen venir d’un tal CASTRUM MAURORUM O PALATIUM MAURORUM.

Així, Moror seria equivalent a Castell dels Moros. Posteriorment, a l’edat mitjana, el castell de Moror, s’integrà com a defensa del flanc sud-oest del gran Castell de Mur, va pertànyer al terme d’aquest castell i poc després passà a domini dels pabordes del Castell de Mur.

 

 

 

 

ORIGEN DEL CASTELL I VILA CLOSA DE MOROR


El castell de Moror va constar, en la seva primera etapa, de dues torres, una vigilant el camí que porta al sud oest (cap el Congost de Mont-rebei) i l’altra torre vigilant l’est, cap el Congost de Terradets.

S’ha comentat també que la muralla que unia les dues torres foren edificades cap el segle XI. La planta del poble és clarament de poble clos, amb un únic accés principal, atesa la seva situació damunt d’un penyal.

Havia tingut muralles, que el viatger Pascual Madoz a mitjan segle XIX descriu, fent especial èmfasi en les dues torres. De fet, són bestorres (mitges torres inserides en la muralla), i encara s’hi poden trobar tot i que modificades.

L’església és al costat d’una d’aquestes bestorres, que té un diàmetre de quasi 5 metres i arriba a una alçada de 8, així com també es conserva un bon llenç de la muralla que circuïa el poble. Entre trossos conservats i refets, són gairebé 20 els metres conservats de la muralla.

L’aparell dels murs, de carreus de mida mitjana ben disposats, majoritàriament en filades horitzontals permeten datar aquest poble clos en el segle XI. Hi destaca també la Casa Sanui, la casa més gran que s’ha construït sobre una roca a Catalunya, segons diuen.

Curiosament, la planta d’aquesta casa recorda la del Castell de Mur, i té tota l’aparença d’un castell.

 

 

Església de Sant Miquel. Moror, Sant Esteve de la Sarga. Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d'Ares.

Església de Sant Miquel. Moror, Sant Esteve de la Sarga. Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 

ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL DE MOROR


Sant Miquel de Moror església parroquial, romànica, de la vila de Moror, fou construïda entre els segles XI i XII, i posteriorment modificada.

A la baixa edat mitjana, a partir del 1279, es tenen dades d’aquesta església, si bé pels seus detalls constructius es pot veure clarament que és anterior a la seva primera documentació.

L’edifici ha sofert moltes modificacions al llarg dels segles, però es pot apreciar clarament el seu origen romànic. És d’una sola nau, coberta amb volta de canó, amb la nau dividida en quatre trams gràcies al reforç de tres arcs torals, cadascun d’ells amb les seves pilastres. L’absis és semicircular, tot i que l’existència d’un retaule no permet de veure com està unit l’absis amb la nau.

Dessota l’absis hi ha una cripta, que conté restes de les pintures murals originals de l’església. Aquestes pintures es troben en molt mal estat, entre altres coses perquè la cripta va ser utilitzada com a celler i corral durant molt de temps.

Actualment es troba tancada i en total estat d’abandonament, fet que fa perillar la conservació de la decoració mural. S’hi distingeix una Maiestas Domini, o Crist en Majestat envoltat per la màndorla, però tan sols resta part del braç esquerre, subjectant quelcom), i la part inferior, és a dir, els peus de Crist, un tros de la túnica i la part corresponent de la màndorla.

Les pintures tenen un perfil popular que utilitza un llenguatge arcaïtzant, cosa que es fa evident, sobretot, en el treball dels plecs totalment verticals i rígids. El nivell intermedi, estaria dividit en dues parts on es representarien escenes diferents.

Al costat esquerre apareixen una sèrie de personatges, amb aurèola, col·locats darrere una taula. Les figures, de les quals només se’n conserven vuit —dues d’elles molt malmeses—, es distribueixen una al costat de l’altra, tot alternant el color de les túniques amb blau i vermell. Aquesta escena podria identificar-se amb el Sant Sopar.

 

 

Crist de Moror, de l'església de Sant Miquel de Moror. Fosa en bronze, cisellat i daurat. Segle XII. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Montsec d'Ares. Lleida, Catalunya. Adquirit pel MNAC l'any 1920.

Crist de Moror, de l’església de Sant Miquel de Moror. Fosa en bronze, cisellat i daurat. Segle XII. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Montsec d’Ares. Lleida, Catalunya. Adquirit pel MNAC l’any 1920.

 

 

La porta d’accés és al sud, i a ponent hi ha restes d’una altra porta, que obria cap a dins de l’església, que devia comunicar-la amb altres dependències situades a la bestorre que hi ha adossada.

Una sola finestra de dobles esqueixada s’obre en tot el temple, tot i que un esvoranc de l’absis principal permet suposar l’existència d’una altra finestra en aquell lloc a la cripta.

L’aparell és del segle XII, de carreu petit disposat de forma molt regular, amb filades que alternen el dret i el través, formant primitives figures decoratives. A part de les restes de pintures romàniques de la cripta (molt malmeses), al MNAC es conserva el seu crist de bronze, dels segles XII-XIII.

De tot el treball de la figura cal destacar especialment el del perizoni, els plecs del qual a partir del nus central són força reeixits. A més, una combinació de línies incises donen lloc a una decoració de les vores de la roba.

En canvi, les proporcions de la peça són menys aconseguides, presenten un allargament excessiu no sols de les extremitats sinó fins i tot del cos i del cap.

El Crist de Moror és un dels millors exemples del nombrós grup de petites figures de bronze d’època romànica que es conserven arreu d’Europa.

La seva delicada anatomia i la manera seran i elegant amb què es defineix el rostres són força similars a algunes talles en fusta catalanes del segles XII-XIII.

Malgrat això, resulta complicat d’assegurar que es tracti d’una producció local, però en qualsevol cas, se sap que anava associat a una creu d’altar o processional, que s’ha perdut.

 

 

Bust en honor de Mosén Jusèp Condò e Sambeat, obra de l’escultora Glòria Coronas, coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort. Any 2019.

Bust en honor de Mosén Jusèp Condò e Sambeat, obra de l’escultora Glòria Coronas, coincidint amb la commemoració del centenari de la seva mort. Any 2019.

 

 

Mossèn Jusèp Condó i Sambeat, nascut a Montcorbau l’any 1876 i traspassat a Bossòst l’any 1919, va ser vicari de Sant Miquel de Moror entre 1896 i 1905, i una part de la seva obra fou escrita a Moror. Mossèn Condó és conegut pel seu estudi i conservació de l’aranès, que a principis del segle XX estava fortament abandonat.

Encara avui dia se’l considera la figura més rellevant de les lletres araneses per ser considerat el primer escriptor en utilitzar l’aranès com a llengua literària.

 

 

PETJADES DE DINOSAURE DE MOROR


A prop de Moror també s’hi troben petjades de dinosaure (icnites), concretament al Barranc de Moror. Els jaciments d’icnites es localitzen en la marge dreta el Barranc de Moror a prop del seu llit.

El jaciment “Moror A”, situat en una posició estratigràfiques més alta, es troba justament en la llera d’un petit afluent de barranc principal immediatament després d’una represa.

Al jaciment “Moror A” hi ha una dotzena d’icnites que s’han conservat com relleus còncaus al sostre d’una capa margue calcària, de color gris, bioturbada i conté fragments d’ostres i d’altres bivalves així com una enorme quantitat de ostràcodes. Les icnites es troben repartides en una superfície d’uns 35 m2 aproximadament.

Són icnites de tres dits i poques conserven el perfil complet a causa, en gran part, al fet que l’aigua renta i erosiona, en forma de petites escates, el material margós on es situen. Les icnites de el jaciment “Moror A” són esveltes, tenen els dígits llargs, estrets i amb extrems distals acuminats.

L’atribució de les icnites del jaciment “Moror A” a dinosaures terópodes representaria una evidència de la presència de carnívors, d’altra banda lògica i previsible, en les comunitats de dinosaures de la Conca de Tremp durant el Cretaci Superior.

 

 

Icnites del jaciment anomenat "Moror A", de dinosaures terópodes. Moror, Sant Esteve de la Sarga. Pallars Jussà, Lleida. Catalunya. Montsec d'Ares.

Icnites del jaciment anomenat “Moror A”, de dinosaures terópodes. Moror, Sant Esteve de la Sarga. Pallars Jussà, Lleida. Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 

El jaciment “Moror B”, de posició estratigràfiques més baixa, es localitza entre les dues capes del sostre d’un nivell de calcàries sobre les quals s’ha modelat, a la llera de l’barranc principal, una petita cascada.

Hi ha una gran quantitat d’icnites de diferents mides distribuïdes en una gran àrea. Es conserven com relleus còncaus, al sostre de la capa de calcàries micrítiques grisos alguna cosa margoses, molt bioturbades.

La majoria de les icnites tenen un contorn poc definit, el que dificulta el seu estudi detallat. Les icnites de la pista d’el jaciment “Moror B” són més amples que llargues, amb dígits curts, amples i extrems distals roms, superfície plantar ampla i taló arrodonit; amb un coixinet digital i plantar.

L’atribució de les icnites del jaciment “Moror B” a dinosaures ornitòpodes del grup dels hadrosàurids.

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs la vila closa de Moror en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

Boira sobre el pantà de Terradets i sota el Montsec de Rúbies (o de Meià) des de la vila closa de Moror. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d'Ares.

Boira sobre el pantà de Terradets i sota el Montsec de Rúbies (o de Meià) des de la vila closa de Moror. Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà. Lleida, Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 

PROTECCIÓ


 

 • Protecció: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
 • Classificació: Monument històric
 • Número de Registre: 1449-MH
 • Data de Publicació: 05/05/1949

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA INTERACTIU MONTSEC


 

Mapa Interactiu de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

 • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

 • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

 • Fes servir productes i serveis locals

 • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

 • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com