Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Necròpolis Tumular de la Colomina. Gerb.

 

L’any 1987, a Gerb aparegueren trenta noves estructures funeràries en perfecte estat de conservació i amb una uniformitat que la diferència d’altres necròpolis de la vall del Segre…

Necròpolis Tumular d'Icineració de la Colomina. Gerb, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec.

Necròpolis Tumular d’Icineració de la Colomina. Gerb, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec.

 

NECRÒPOLIS TUMULAR D’ICINERACIÓ DE LA COLOMINA

Gerb, Os de Balaguer, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec.

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA NECRÒPOLIS DE LA COLOMINA

El nou poble de Gerb, dins del municipi d’Os de Balaguer, a la comarca de La Noguera, s’estén als peus del turó on s’aixecava el famós Castell de Gerb.

Aquest castell construït per Ermengol IV d’Urgell, al voltant de l’any 1082, serví com a punt de partida per la conquesta de la ciutat àrab de Madinat Balagî (Balaguer), convertint Gerb, durant un temps, en capital del Comtat d’Urgell.

D’aquell antic i famós castell no en queda res, com tampoc del primitiu poble d’on la gent anà marxant i baixant a la plana fèrtil per construir-hi les noves habitatges.

La desaparició total del primitiu poble va ser propiciada perquè el lloc i les cases van ser aprofitades per filmar-hi la pel·lícula Els últims dies de Pompeia, la qual cosa comportà que fossin cremades les antigues cases per a filmar l’esmentada pel·lícula (veure trailer).

 

 

Cartell publicitari de la película 'Els últims dies de Pompeia', rodada en part a Gerb. Os de Balaguer, La Noguera, Lleida. Montsec.

Cartell publicitari de la pel·lícula ‘Els últims dies de Pompeia’, rodada en part a Gerb. Os de Balaguer, La Noguera, Lleida. Montsec.

 

 

L’any 1965 en procedir a l’explanació d’uns terrenys agrícoles al nou poble de Gerb, va sortir a la llum una necròpolis tumular d’incineració, anomenada “La Colomina”.

L’excavació de salvament permeté aleshores documentar l’existència de setze estructures tumulars intactes i recuperar disset urnes-ossaris fora de context.

L’any 1987, com a conseqüència dels treballs d’anivellament de terres per tal d’habilitar la zona com a camps de conreu, aparegueren (a l’oest del sector excavat) trenta noves estructures funeràries en perfecte estat de conservació.

D’aquestes tombes, quinze han estat excavades en diferents campanyes arqueològiques i com a curiositat, aquesta necròpolis es troba al costat del actual cementiri de Gerb, a 1 km al nord del poble.

S’ubica al peu i en la part baixa del vessant est de la Serra de la Mora, concretament sota el Serrat de Gerb, que vista des de la plana, anuncia la presència de les serralades del Mont-roig i del Montsec.

Actualment, la necròpolis tumular de la Colomina, no es pot visitar lliurament, encara que a través de la tanca es poden observar perfectament el túmuls d’icineració.

 

 

Necròpolis Tumular d'Icineració de la Colomina. Gerb, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec.

Necròpolis Tumular d’Icineració de la Colomina. Gerb, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec.

 

 

LA NECRÒPOLIS TUMULAR D’ICINERACIÓ DE LA COLOMINA

La característica principal, a diferència d’altres necròpolis de la vall del Segre, és la uniformitat estructural de tots els túmuls des del punt de vista constructiu.

Consten d’una estructura interna tipus fossa simple amb cavitat interna desplaçada de l’eix de la boca per protegir l’urna.

Les urnes, normalment falcades amb pedres o grava, apareixen tapades amb una lloseta i en un cas concret, amb una tapadora.

Presenten una osca a la vora amb un significat simbòlic que es desconeix. La fossa o loculus se segella també amb terra i amb un llosa més o menys gran tapant la boca.

L’estructura externa presenta més variants que afecten principalment a la mida i als elements de senyalització.

Un anell de còdols o de pedres sorrenques clavades al terra delimiten totes les tombes, definint plantes circulars o lleugerament ovalades.

Diverses capes d’enllosats formen l’inici del con tumular sense sobrepassar l’anell perimetral i, en alguns casos, apareixen encara damunt altres anells concèntrics de mides inferiors.

En el centre, es col·loca finalment una estela sostinguda per un nucli de pedres o bé una llosa plana.

Es desconeix el significat social d’aquesta diferenciació, però cal destacar que fou la primera necròpolis on aparegué aquest tipus d’element.

 

 

FIGURA 6. Planta de la necròpolis de La Colomina (Gerb, Os de Balaguer, La Noguera), segons Ferràndez, Lafuente, López i Plens (1991).

Planta de la necròpolis de La Colomina (Gerb, Os de Balaguer, La Noguera), segons Ferràndez, Lafuente, López i Plens (1991).

 

 

Finalment, el conjunt es recobreix amb una capa de graves, deixant solament vistos els anells i els senyalitzadors.

Les esteles molt puntualment presenten marques de talla i la major part dels casos són simples còdols de majors dimensions.

Els diàmetres de les diferents tombes se situen entre 1 i 4 metres, observant-se un cas singular d’un túmul de majors dimensions que assoleix 5,5 metres de diàmetre.

Esdevé impossible també interpretar el possible significat social de les diferents mides, però pot aventurar-se la hipòtesi que les tombes més petites podrien correspondre a infants de curta edat.

 

 

Túmul nº 7 del jaciment de la Necròpolis Tumular d'Icineració de la Colomina. Gerb, Os de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

Túmul nº 7 del jaciment de la Necròpolis Tumular d’Icineració de la Colomina. Gerb, Os de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec.

 

 

Les urnes-ossaris que acollien les despulles del difunt pertanyen a la cultura material que caracteritza el Bronze Final IIIa-IIIb i poden situar-se cronològicament entre el 850-650 a.C.

Decorades amb acanalats, amb cordons impresos o simplement llises, les urnes contenien en alguns casos, restes de l’aixovar que acompanyà al mort en el moment de la cremació, especialment, objectes de bronze d’ornamentació personal: braçalets, torques, anelles, arracades, sivelles de cinturó de dos garfis, etc…

L’aparició d’aquests aixovars, juntament amb la grandària de la tomba i la seva situació respecte a les altres sembla indicar una incipient jerarquització de l’espai dels enterraments i certifiquen, en última instància, l’existència d’una diferenciació basada en l’edat, el sexe i la categoria social dels individus que ve determinada per la situació que ocupen en el conjunt de la necròpolis.

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓ:

 

  • Protecció: No consta.
  • Classificació: No consta.

 

FONTS:

 

  • FERNÁNDEZ, LAFUENTE, LOPEZ, PLENS. La Necròpolis Tumular d’Icineració de La Colomina 1. 1991. Revista d’Arqueologia de Ponent

 

Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús a serradelmontsec@gmail.com.

 

 


 

error: ! Aquest contingut no està diponible!