Pages Menu
Categories Menu

Retaules Policromats de Sant Feliu i Sant Pere. Alòs de Balaguer.

 

Els Retaules policromats de Sant Feliu i Sant Pere d’Alòs de Balaguer van desaparèixer durant la Guerra Civil. Per recuperar-los van haver de pagar el transport i un sac de fesols. Llavors només van poder arreplegar un sac i un dels retaules, l’altre va romandre 50 anys fora del poble…

Escena d'imposició de l'hàbit i Sant Pere Màrtir davant del Papa de Roma. Retaule de la Mare de Déu i Sant Pere Màrtir, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya Montsec, de Rúbies.

Escena d’imposició de l’hàbit i Sant Pere Màrtir davant del Papa de Roma. Retaule de la Mare de Déu i Sant Pere Màrtir, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

RETAULES POLICROMATS DE SANT FELIU I SANT PERE

Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


ESGLÉSIA DE SANT FELIU D’ALÒS DE BALAGUER

La consagració de l’església de Sant Feliu d’Alòs de Balaguer data del 1057 i és consagrada a Sant Feliu Africà, que curiosament va ser martiritzat a casa nostra malgrat.

Aquesta església ja apareix citada l’any 1040 en l’acte de consagració del monestir de Sant Cerni de Tavèrnoles com a possessió del cenobi.

L’església actual d’Alòs de Balaguer, tot i el seu origen antic, no reflecteix arquitectònicament el seu passat medieval, ja que l’edific fou modificat en l’època moderna dins de l’estil barroc.

Aquesta església actualment conté dos retaules policromats del segle XIV. Un dels retaules és dedicat a Sant Feliu i l’altre, en el transsepte, és compartit per la Mare de Déu del Roser i Sant Pere Màrtir.

Aquests retaules van desaparèixer durant la Guerra Civil Espanyola. Per recuperar-los van haver de pagar el transport i un sac de fesols. Com que llavors només van poder arreplegar un sac, sols van recuperar un dels retaules, l’altre va romandre 50 anys fora del poble (era a Balaguer).

 

 

Església de Sant Feliu, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Església de Sant Feliu, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


RETAULE POLICROMAT DE SANT FELIU D’ALÒS DE BALAGUER

El retaule policromat de Sant Feliu (màrtir que va venir de Cesàrea de Mauritània i predicà la fe cristiana entorn l’any 300) és d’una antigor respectable.

Segons Duran i Sanpere, el retaule en cap cas és anterior a l’any 1360, però si que va ser esculpit dins del segle XIV. Així doncs, es pot afirmar que és un dels més antics de Catalunya, sempre dins de l’estic gòtic.

Aquest retaule descriu l’arribada en vaixell de Sant Feliu i Sant Cugat, procedents d’Àfrica, l’empresonament de Sant Feliu per part del governador de Girona, anomenat Rufí, i el seu martiri, mort i enterrament.

Sobre els autors, només es pot assegurar que foren artistes procedents de l’escola de Lleida, autors també dels retaules de l’església de Sant Llorenç de Lleida.

El retaule en si consta d’una petita predel·la amb imatges dels dotze apòstols i un cos superior dividit en tres rengles superposats de relleus que la imatge central i el seu pinacle separen verticalment en dues meitats.

En el retaule hi ha un total de 16 escuts i a la predel·la hi ha dotze cases, amb figures de mig cos que representen diversos sants.

A l’esquerra trobem Sant Ramon, Sant Bartomeu, Sant Jaume, Sant Joan, Sant Andreu i Sant Pere. Els sants de la dreta són Sant Pau, Sant Jaume Sant Tomàs, Sant Felip, Sant Mateu i Sant Judes.

 

Escena de l'enterrament de Sant Feliu. Retaule de Sant Feliu, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

Escena de l’enterrament de Sant Feliu. Retaule de Sant Feliu, Alòs de Balaguer. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies.

 

 


RETAULE POLICROMAT DE LA MARE DE DÉU I SANT PERE MÀRTIR

Aquest retaule, dipositat, després de la Guerra Civil Espanyola a l’església de Sant Domènec de Balaguer, estaba inclòs dintre del grup del retaule de Sant Pere de l’església de Sant Llorenç de Lleida.

L’ordre de la història comença a la part baixa i, fent una ziga-zaga, arriba fins a la part alta. La Verge duu la corona damunt la diadema granada com en tantes imatges procedents de la mateixa escola de retaulers de Lleida.

Els relleus de Sant Pere Màrtir expliquen la vida de Sant Pere Màrtir i corresponen a les taules de l’esquerra, mentre que els relleus de la Mare de Déu del Roser corresponen a la vida de la Verge, part dreta.

El ram que la Mare de Déu duu a la mà és quelcom característic de les escultures de l’escola de Lleida.

Les dues imatges titulars, invertides en llur emplaçament primitiu, ocupen la part central del retaule. La Senyora, a més del ram de flors a la mà dreta, suporta l’infant, assegut sobre el seu braç esquerre i que juga amb l’ocell.

Sant Pere Màrtir, vestit amb l’hàbit dominicà, té el cap partir per un coltell (que no hi és) i aguanta un llibre amb la mà esquerra, mentre li manca la palma que hauria de lluir a la mà dreta.

La predel·la presenta dotze imatges de profetes amb llibres oberts a les mans. A la part central del mateix, a sota de les imatges, s’hi pot trobar Jesús, la Mare de Déu, Sant Joan, Sant Domènec, Sant Pere, Sant Pau i un altre predicador desconegut.

Els relleus dels dos rengles inferiors tenen parelles d’escuts amb senyal d’ala com el retaule de Sant Feliu i uns altres d’aquarterats.

 

VISITAR ELS RETAULES POLICROMATS DE SANT FELIU I SANT PERE D’ALÒS DE BALAGUER

 

Per visitar l’església i els retaules, s’ha d’anar a la plaça de l’església d’Alòs de Balaguer i preguntar a la rectoria per la clau.

 

 


VÍDEO DE FOTOS DELS RETAULES DE SANT FELIU I SANT PERE D’ALÒS DE BALAGUER

 

 

 

 


 

SerradelMontsec.cat

error: ! Aquest contingut no està diponible!