Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Sant Bartomeu de La Vall d’Ariet

 

L’església de Sant Bartomeu queda situada a la Vall d’Ariet de Sòls (o de Baix), una vall protegida per la Serra de l’Obac i la Serra de Sant Mamet…

Sant Bartomeu. La Vall d'Ariet, Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies.

 

SANT BARTOMEU DE LA VALL D’ARIET

La Vall d’Ariet, Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià)


 

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LA VALL D’ARIET


Ocupant un sector que abraça la frontera del terme occidental del municipi d’Artesa de Segre, trobem fortament disseminat el nucli que pren com a nom l’accident orogràfic on està ubicat: La Vall d’Ariet, a la comarca de La Noguera.

Més que un nucli és més aviat un conjunt de masies disseminades dins d’un espai territorial que es subdivideix amb noms propis: Ariet de Sòls (o de baix), Ariet del Mig i Ariet de Caps.

Avui, totes aquestes masies estan deshabitades i moltes d’elles en estat ruïnós.

L’església de Sant Bartomeu se situa a la part baixa de La Vall d’Ariet de Sòls (o de baix), una vall que ocupa una franja de terra, dins del municipi d’Artesa de Segre, entre el municipi d’Àlòs de Balaguer i Vilanova de Meià.

Aquesta vall està protegida per les muralles calcàries i les vessants que formen la Serra de l’Obac, a l’esquerra (fluvial) de la vall, i la Serra de Sant Mamet, a la seva vessant dreta, dins de la Serra del Montsec de Rúbies (o de Meià).

Per arribar a la Vall d’Ariet, s’ha de fer des de la vila de Baldomar, si accedim des del sud, seguint la carretera que porta a La Clua (o La Clua de Meià). O bé des de Santa Maria de Meià, si accedim des del nord, però per aquest cantó només per pistes forestals.

Transcorreguts uns 7 kilòmetres aproximadament, partint de Baldomar, trobem a mà esquerra, una pista de muntanya que ascendeix la vall en direcció nord fins el Castell de Castelló de Meià, també dit Castell d’Ariet.

Aquesta pista, 2 kilòmetres més endavant, ens mena cap l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet. Seguint vall amunt per aquesta pista s’arriba fins a Santa Maria de Meià i la Coma de Meià.

 

 

 

 

ELS CASTELLS DE LA VALL D’ARIET


El Castell de Castelló de Meià (o Castell d’Ariet) s’emplaça al capdamunt de la serra de les Artigues, al sud-oest del nucli de Santa Maria de Meià, municipi de Vilanova de Meià i al nord est de la Vall d’Ariet.

Es tracta d’un castell aïllat en un turó que sembla que, com a mínim, comptaria amb dos pisos o nivells. Es conserven alguns panys de murs exteriors i unes poques compartimentacions internes. Destaquen el basament d’una torre circular i les restes de l’església de Sant Martí a l’interior.

Es proposa una cronologia de construcció de la torre i el castell de Castelló de Meià vers finals del segle X i inicis de l’XI. L’església és un bon exemple d’arquitectura religiosa plenament integrada en un recinte casteller, hi són a més visibles les característiques i formes constructives de la plenitud del segle XI.

La primera notícia directa del terme del castell de Castelló de Meià es de l’any 1080, quan Ermengard féu una donació al monestir de Santa Maria de Meià d’uns alous situats al terme de Castelló, a la Vall d’Ariet.

El Castell de Castelló de Meià no s’ha de confondre amb el Castell de la Vall d’Ariet (també conegut com Castell dels Moros o Casa forta de la Vall d’Ariet) que es troba a uns centenars de metres al nord de l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet.

El Castell de la Vall d’Ariet és un conjunt d’edificis aïllats, consistent en una torre quadrangular amb una funció original militar i una sèrie d’estances afegides amb posterioritat per convertir-la en un mas.

L’interior de la torre inicial del Castell de la Vall d’Ariet compta com a mínim amb tres pisos conservats, tot i que no es pot estar segur de la cronologia d’aquesta morfologia perquè els paraments són homogenis, però s’hi observen fragments d’embigats de fusta que encara es conserva.

La primera notícia que es coneix del Castell de la Vall d’Ariet data de 1193, quan en el testament de Guillem de Meià donà en testament a la seva germana Ermessenda i el seu fill Ramon de Cervera diversos castells en franc alou, entre els què figura el de la Vall d’Ariet.

 

 

Castell de la Vall d'Ariet. També conegut com Castell dels Moros o Casa Forta de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Montsec de Rúbies (o de Meià). Lleida, Catalunya.

Castell de la Vall d’Ariet. També conegut com Castell dels Moros o Casa Forta de la Vall d’Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Montsec de Rúbies (o de Meià). Lleida, Catalunya.

 

 

ORIGEN ETIMOLÒGIC D’ARIET


El nom d’un lloc, l’anomenat topònim, ens parla i ens interpel·la sobre la seva història, el seu entorn físic, paisatgístic i històric. És el signe d’identitat que caracteritza un lloc i respon a una tradició heretada que és memòria col·lectiva.

L’etimologia, l’anàlisi del origen primitiu d’un nom, ens ajuda a entendre l’origen històric i cultural del lloc. Segons Joan Coromines:

 

Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997)
Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997) Onomasticon Catalionae

VALL D’ARIET, que s’anomenà també ‘Castell d’Ariet’ i també hi hagué una ‘font d’Ariet’ allí mateix. ‘Valld-‘ és un llogaret agregat a Baldomar, prop d’Artesa de Segre (vila en la qual també em donaren com a propi el cognom Ariet, 1964).

Parlant del mateix poblet, a Sta. Maria de Meià, me’n digueren lo ‘kastél’ (i prou) i d’altres me l’anomenaren ‘lo Castell d’Ariet’, al·ludint tots ells —és clar— al castell en ruïnes que hi ha damunt el poblet. Com que els noms llatins en Castelld’- solen contenir un nom propi, això reforça la prova que es tracta d’un derivat del nom propi Àries.

 

Així doncs, per Joan Coromines, la Vall d’Ariet portaria el nom d’un possible senyor anomenat Àries que dominaria la vall sota el seu mandat o propietat.

 

 

 

 

ORIGEN DE SANT BARTOMEU DE LA VALL D’ARIET


Se sap que aquesta construcció data d’abans del 1040, tot i que no hi ha constància documentada fins l’any 1095 en què Ermengol de Meià féu donació de les esglésies rebudes pel seu pare, en les que s’inclou la de Sant Bartomeu, al monestir de Santa Maria de Meià.

Des d’antic aquesta vall va pertànyer al Priorat de Meià durant segles fins que el priorat va desaparèixer, a partir del decret del 21 d’abril de 1834 mitjançant el qual s’abolien les antigues jurisdiccions senyorials, i es creava la nova divisió administrativa de províncies, partits judicials i municipis.

Va ser en aquest moment que La Vall d’Ariet s’integrà dins del municipi, primer de Baldomar, i posteriorment a l’actual municipi d’Artesa de Segre.

L’advocació de l’església de la Vall d’Ariet correspon a Sant Bartomeu, sant, apòstol, fill de sants i màrtir, va patir l’arrencament de la seva pell en viu.

 

 

JACIMENT PALEONTOLÓGIC DE LA VALL D’ARIET


Les petjades de dinosaures de la Vall d’Ariet es troben escampades sobre un banc de gres que aflora a la superfície marcant un fort pendent. N’hi ha centenars en uns 1000 metres quadrats, i es pensa…

Detall de les petjades de dinosaure escampades sobre un banc de gres. Jaciment Paleontològic de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies.

Detall de les petjades de dinosaure escampades sobre un banc de gres. Jaciment Paleontològic de la Vall d’Ariet. Artesa de Segre, La Noguera. Lleida, Catalunya. Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

 

L’ESGLÉSIA DE SANT BARTOMEU DE LA VALL D’ARIET


L’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet, és un temple romànic orientat a l’est, just als 90º, d’una sola nau i que originalment tenia la coberta de fusta, tot i que actualment és de lloses. En data indeterminada es reforçaren els murs per tal de construir-hi la volta de canó.

La part posterior de l’església està tancada amb tres absis fent d’aquesta església de Sant Bartomeu una de les poques esglésies romàniques del Montsec on trobem aquesta característica triabsidal.

La nau del absis central arrenca d’una motllure trapezoide bisellada i s’hi troba un arc preabsidal de mig punt davant de cada absis.

La porta d’accés a l’actual església està situada al frontis i és d’arc de mig punt adovellat a l’exterior. Al frontis també hi reposa el campanar construït amb pedra tosca per tal de reduir pes. Les altres tres obertures estan realitzades amb arc dovellat i les trobem a cada un dels absis.

El seu interior, sobri, conté la imatge, única, de Sant Bartomeu i una pica baptismal. Just al costat de l’església, i voltat amb mur de pedra, s’hi troba el cementiri que segueix tenint la seva vella ubicació.

Aquesta església té parentiu, respecte a la planta, a la església de Sant Romà de Comiols, que també és del segle XII, i juntament a l’església de la Baronia de Sant Oïsme, i la de Sant Girvés de La Torre (o Sant Girvés de l’Heretat de Guàrdia) son les esglésies triabsidals de La Noguera.

 

 

Antiga campana d'Obús de l'església de Sant Bartomeu de la Vall d'Ariet. Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies (o de Meià).

Antiga campana d’Obús de l’església de Sant Bartomeu de la Vall d’Ariet. Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec de Rúbies (o de Meià).

 

 

LA CAMPANA D’OBÚS DE SANT BARTOMEU


En Ramon I. Canyelles, a la revista La Palanca, en el seu article Esglésies amb campana d’obús. Vall d’Ariet (part 3) ens explicava la història de la campana d’obús de Sant Bartomeu de la vall d’Ariet:

Ramon I. Canyelles
Ramon I. Canyelles Esglésies amb campana d’obús. Vall d’Ariet (part 3). Revista La Palanca.

El cap d’obús que fa de campana a l’església de Sant Bartomeu va ser trobat l’any 1942 pel Sr. Josep Novau, conegut a la contrada com en Simón, el pastor de la Vall d’Artiet.

Aquesta troballa la va fer mentre estava caçant a la partida de Malacosta, a la falda sud del pic de Sant Mamet, dins del terme municipal d’Alòs de Balaguer.

Tan sols va trobar el cap d’obús buit. Just veure’l, va pensar que aquell troç de bomba podia fer les funcions de campana a l’espoliat campanar de Sant Bartomeu.

Degut al pes de l’enginy va tornar amb el seu pare i, amb dos troncs d’alzina i filferros, pare i fill van carregar-la a les espatlles.

Varen baixar caminant per la muntanya fins a Figuerola de Meià. Allà, el camió que transportava el pa la va portar fins al ferrer de Vilanova de Meià (que avui ja no hi és), a qui li varen demanar que li fes un batall i la netegés.

Un cop enllestida, com que aleshores no hi havia camí, varen preparar una burra amb dos sacs de palla, per no ferir-la, i li carregaren la campana.

A l’arribar a l’església, ajudats per un mestre d’obres, hissaren la campana amb cordes, col·laborant el Sr. Josep Novau i el seu pare des de baix, fins alçar-la a la teulada i fixant-la a l’espadanya de l’església […]

 

Posteriorment, aquest campanar va ser espoliat de nou a l’any 2012 i la campana d’obús va ser robada. Ara s’ha substituït per una nova campana petita.

 

 

 

 


ESPAI D’INTERÈS NATURAL SERRA DEL MONTSEC


Aquesta zona es troba dins de l’àrea de l’ESPAI NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSEC, dins la comarca de La Noguera. És un Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000 (àrea definida de la Serres del Montsec, Serra de Sant Mamet i Serra Mitjana) amb Zones Especials de Protecció per a les Aus (ZEPA).

 

Natura 2000

 

Recordeu que els espais naturals, històrics, arqueològics i paleontològics estan protegits i són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país.

Aquest indret ha quedat dotat d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, educatiu o paisatgístic, si voleu saber-ne més, consulteu els següents articles:

 

 

Sant Bartomeu. La Vall d'Ariet, Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies.

Sant Bartomeu. La Vall d’Ariet, Artesa de Segre. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec de Rúbies.

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs La Vall d’Ariet en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

PROTECCIÓ


 

 • Protecció: BCIN pel Castell de Castelló de Meià (o Castell d’Ariet) i BCIN 483-MH pel Castell de la Vall d’Ariet (o casa forta de la Vall d’Ariet).
 • Classificació: Monument històric
 • Número de Registre:  1786-MH i 483-MH
 • Data de Publicació:  05/05/1949 i 05/05/1949

 

FONTS


 

 • Canyelles, Ramon I., ArtesadeSegre.net
 • Vidal – Vilaseca. El Romànic de La Noguera. Barcelona, 1984. Impremta Ferré Olsina
 • Canyelles, Ramon I., Esglésies amb campana d’obús. Vall d’Ariet (part 3). Revista La Palanca.

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA INTERACTIU MONTSEC


 

Mapa Interactiu de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


 

Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

 • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

 • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

 • Fes servir productes i serveis locals

 • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

 • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

El Segre Mitjà, a comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb, Artesa de Segre i Alòs de Balaguer fins a l’Aiguabarreig dels rius Segre – Noguera Pallaresa.

La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis.

La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres.

La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Moror, Alzina, Beniure, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai.

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


SerradelMontsec.cat


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com