Pages Menu
TwitterRss
Categories Menu

Torres de Cas. Àger.


La església de Sant Jaume de Cas es va voler traslladar, amb el permís del bisbat, com element decoratiu d’una àrea de descans a l’autopista Lleida-Saragossa…

Torre de l'antic Castell de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d'Ares.

 

TORRES DE CAS

Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec d’Ares

 

 

 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE TORRES DE CAS


A Torres de Cas, s’arriba per la carretera C-12 que des de Balaguer puja cap a la Vall d’Àger creuant pel Port d’Àger.

Just en aquest punt, al Port d’Àger, concretament al kilòmetre 195 de la carretera C-12, una pista forestal surt a la dreta i porta fins a Torres de Cas en uns 5 kilòmetres.

Fa un temps, l’església va ser restaurada i s’han arranjat els voltants perquè esdevinguin un lloc de trobada i d’aplec.

S’acostuma a fer l’Aplec de Sant Jaume el 24 de juliol, trobant-se els veïns de l’entorn de les viles de Fontdepou i d’Àger.

Des de Torres de Cas, es domina visualment l’esplendor de la Vall d’Àger i el Montsec d’Ares.

 

 

Torre Mestre del Castell de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d'Ares.

Torre Mestre del Castell de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 

ORIGEN ETIMOLÒGIC DE ‘CAS’


El nom d’un lloc, l’anomenat topònim, ens parla i ens interpel·la sobre la seva història, el seu entorn físic, paisatgístic i històric. És el signe d’identitat que caracteritza un lloc i respon a una tradició heretada que és memòria col·lectiva.

L’etimologia, l’anàlisi del origen primitiu d’un nom, ens ajuda a entendre l’origen històric i cultural del lloc. Segons Joan Coromines:

 

Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997)
Joan Coromines i Vigneaux (1905 - 1997) Onomasticon Catalionae

Partida a la part Sud del terme d’Àger.

DOCUMENTACIÓ ANTERIOR: ‘Chas’, any 1053; ‘Casso’, any 1066; Lloc de ‘Cas’, dependent de l’abat d’Àger, any 1359.

HOMÒNIMS I PARÒNIMS. ‘Cas’, paratge antic prop de Corbins i de Montalé, segons es dedueix d’un document de l’any 1156. ‘Montcàs’ 1359: ‘Sant Bartomeu de Muncàs’, església sufragània de Montmany.

ETIMOLOGIA. Sembla provinent de ‘cas’ ‘dors d’un instrument’, i del seu probable ètimon aràbic ‘qafe’ ‘clatell’ (pron. vg. de ‘qâfâ’) que per extensió hauria pres el sentit de ‘cantell d’una roca’, amb referència al dors d’alguna penya cantelluda’

La interpretació per alguns seria que el nom del lloc derivaria del fet que l’antic vilar de Cas se situava just a la carena de la Serra de Montclús on es situa Torres de Cas, indicant així el possible clatell al que fa referència Joan Coromines.

 

 

 

 

ORIGEN HISTÒRIC DE TORRES DE CAS


Cas s’esmenta per primera vegada a l’any 1051, a l’acta de dotació de la canònica de Sant Miquel de Montmagastre, atorgada per Arnau Mir de Tost, a la seva muller Arsenda d’Àger i el seu fill Guillem Arnau.

En aquest document, apareix nomenada la quadra de “vila de Garoca” dins del terme de Cas.

L’existència d’una quadra implicaria doncs el caràcter fronterer del lloc. Consta també, a l’any 1057, que es lliuren terres, amb el delme inclòs, situades “in Kassi”.

El terme de Cas, Castellum de Cassum, i el seu castell van ser donats, l’any 1060, a Sant Pere d’Àger, possessió documentada llargament al segle XII.

El 1094, el feu de Cas pertanyia a Galceran Erimany sota el mandat de l’abat de Sant Pere d’Àger, que posseïa també la meitat de la parròquia.

L’altre meitat pertanyia a Ramon Exabel, el castlà, descendent del llinatge dels senyors del Castell de Pedra.

Respecte al vilar de Cas, apareix documentat l’any 1174 en una donació de terra de Guillen Romà cap el seu fill.

 

 

 

View this post on Instagram

 

A Torres de Cas, Serra de #Montclús, una tarda qualsevol… #Àger #LaNoguera #Montsec

A post shared by SerradelMontsec.cat (@serradelmontsec) on

 

 

RESTES DEL CASTELL DE CAS


La datació del castell s’ha de situar al segle XI, en un moment proper a la construcció de la torre de Fontdepou amb la que té moltes semblances, encara que el recinte exterior del Castell de Cas podria ser posterior.

L’indret tenia un caràcter clarament fronterer i la prova més evident és la torre mestre del castell que fou restaurada l’any 1982. Te una planta circular i una alçada actual d’uns 9,5 metres, tot i que segurament havia estat més alta.

Es conserven dos nivells, un inferior arran de terra, i el pis principal. La porta, d’arc de mig punt adovellat, se situada a uns 6 metres del terra, nivell que correspondria al primer pis.

Davant de la porta elevada hi ha les restes dels murs d’un clos exterior, més o menys circular, que envoltava la torre per la banda oriental i en devia reforçar la base. El mur té un gruix de 100 centímetres.

Sembla que tenia una porta d’una amplada de 140 cm i és feta amb carreus no gaire grans units amb morter.

A ponent, s’estenia un recinte molt més gran on avui, s’intueix per on passava la muralla i a l’extrem oriental hi ha les restes d’una bestorre circular.

A redós del castell es van construir el vilatge, a la banda de migdia, on encara subsisteixen importants vestigis. El conjunt el degué formar un gran pati central d’armes, entorn del qual s’hi situarien distintes dependències.

Destaca el petit recinte murat, el primitiu, que ve a ser un clar testimoni de la importància de les torres com element de fortificació amb sentit unitari sense incloure altres elements.

 

 

Mapa del conjunt de Torres de Cas. Àger, La Noguera. Montsec d'Ares. Dibuix de Francesc Fité.

Mapa del conjunt de Torres de Cas. Àger, La Noguera. Montsec d’Ares. Dibuix de Francesc Fité.

 

 

ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE CAS


Alguns estudiosos afirmen que la factura de l’església de Sant Jaume de Cas es deguda a picapedrers diferents als que van fer la torre mestre del castell.

És un edifici d’una sola nau, coronada a orient, i un absis rodó cobert amb volta de quart d’esfera.

La nau està coberta amb volta de canó i disposa de tres arcs torals lliures i un d’adossat al frontis, tots ells de mig punt.

L’edifici té dues portes al costat de l’epístola, de diferent mida, però molt similars, i les dues són d’arc de mig punt adovellat i conserven les pollegueres, a la part superior una, i a la part inferior la mes propera a l’absis.

El tram de la nau comprés entre l’absis i el primer arc toral és una mica més ample que la resta i més baix, diferència que s’aprecia millor a l’exterior.

S’hi obre una finestra a cada banda. Sembla que aquest tram correspon a la primera època constructiva, del segle XI i principis del segle XII. En ple segle XII es devia allargar la nau a partir del mur de ponent.

A les parets nord i sud de la nau s’obren diverses fornícules quadrades, i al mur de ponent hi ha una finestra cruciforme.

Finalment, degut a les diferents ampliacions, la planta de l’església apareix amb tres trams.

 

 

 

 

Un document datat l’any 1190 que tractaria d’un empenyorament, indica el límit del qual finiria “in romeria Sancti Iacobi”, es a dir, en l’aplec que en aquell temps es devia celebrar al voltant de l’església.

Es creu que podria tenir una relació important amb el camí de Sant Jaume ja que el lloc es troba proper al camí que menava a Coll d’Ares per on s’entroncava amb les rutes aragoneses de la Ribagorça, que enfilaven el camí principal cap a Santiago de Compostela.

Un hospital de peregrins documentat a Coll d’Ares, al segle XII, reforçaria aquesta idea.

A més a més, unes talles romàniques de fusta de Sant Josep d’Arimatea i una altre talla d’una santa, no identificada, procedents d’un antipendi, frontal d’altar del segle XII, donarien valor a una certa riquesa i important devoció pel lloc. Actualment aquestes talles es troben al Museu de Lleida.

D’altra banda, també sembla quedar documentat que al segle XVIII va haver-hi un hospital de caritat en aquest lloc de Cas.

 

 

Figures del Frontal de l'altar de Sant Jaume de Cas actualment conservades al Museu de Lleida. Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec d'Ares.

Figures del Frontal de l’altar de Sant Jaume de Cas actualment conservades al Museu de Lleida. Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya, Montsec d’Ares.

 

 

SANT JAUME DE CAS COM ELEMENT DECORATIU


Cal esmentar, com a curiositat, que l’església de Sant Jaume de Cas, i amb el permís del bisbat, es va voler traslladar a l’autopista Lleida-Saragossa, com element decoratiu en un àrea de descans. Això va passar a l’any 1970.

El fet que l’església estigués a punt d’enrunar-se en aquell moment va ser un argument fort que esgrimia la primera concessionària d’autopistes de Catalunya per endur-se-la.

Però els veïns de la Vall d’Àger van voler evitar-ho i es van organitzar per restaurar-la i preservar-la negant el seu trasllat a l’autopista.

 

 

Església de Sant Jaume de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d'Ares.

Església de Sant Jaume de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 


ESPAI D’INTERÈS NATURAL SERRA DEL MONTSEC


Aquesta zona es troba dins de l’àrea de l’ESPAI NATURAL DE LA SERRA DEL MONTSEC, dins la comarca de La Noguera. És un Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000 (àrea definida de la Serres del Montsec, Serra de Sant Mamet i Serra Mitjana) amb Zones Especials de Protecció per a les Aus (ZEPA).

 

Natura 2000

 

Recordeu que els espais naturals, històrics, arqueològics i paleontològics estan protegits i són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país.

Aquest indret ha quedat dotat d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arqueològic, històric, ecològic, cultural, educatiu o paisatgístic, si voleu saber-ne més, consulteu els següents articles:

 

 

Torre de l'antic Castell de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d'Ares.

Torre de l’antic Castell de Torres de Cas, Àger. La Noguera, Lleida. Catalunya. Montsec d’Ares.

 

 

MONTSEC BIKEPACKING LOOP


 

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l’Estall, Montsec d’Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta en format Bikepacking: en bicicleta off-road (BTT o Gravel) i també en bicicleta de carretera. En la modalitat off-road s’ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

La Montsec Bikepacking Loop (MBL) disposa d’una Guia completa amb els detalls de la ruta així com dels diferents sectors, dreceres i variants perquè puguis fer una bona planificació. Punts d’aigua, on menjar, on comprar, llocs on dormir, etc, i també podràs trobar tots els tracks actualitzats en un fitxer *.ZIP.

Si fas bicicleta, trobaràs Torres de Cas en alguna de les rutes (o variants) de la Montsec Bikepacking Loop (MBL) en aquests mapes:

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop off-road (BTT i Gravel)

 • Mapa de la Montsec Bikepacking Loop road (carretera)

Montsec Bikepacking Loop. es una ruta que pretén resseguir tota la Serra del Montsec (Montsec de l'Estall, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies -o de Meià-, així com les seves serres marginals) sobre una bicicleta i en format Bikepacking Off-road. S'ha buscat en tot moment que el recorregut sigui el menys tècnic possible trepitjant el mínim asfalt.

 

 

Torre circular de vigia de l'antic castell de Cas durant el procés de restauració. Autor Albert Aymà Aubeyzon. Any 1982.Arxiu Nacional de Catalunya. Àger, La Noguera. Montsec d'Ares. Lleida, Catalunya.

Torre circular de vigia de l’antic castell de Cas durant el procés de restauració. Autor Albert Aymà Aubeyzon. Any 1982.Arxiu Nacional de Catalunya. Àger, La Noguera. Montsec d’Ares. Lleida, Catalunya.

 

 

PROTECCIÓ


 

 • Protecció: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
 • Classificació: Zona arqueològica
 • Número de Registre: 4047-ZA
 • Data de Publicació: 25/06/1985

 

PROTECCIÓ


 • Protecció: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
 • Classificació: Monument històric
 • Número de Registre: 253-MH
 • Data de Publicació: 05/05/1949

 

FONTS


 • Catalunya Romànica. Pòrtic.
 • GAVÍN, J.M. Inventari d’esglésies, 2. Artestudi.
 • VIDAL-VILASECA. El Romànic de La Noguera.
 • Viquipèdia
 • FONTOVA CARLES, RAMON. Aplecs a les Terres de Ponent, el Pirineu i l’Aran. IEI
 • Apuntsdunnummulit

 

 

 

 

Aquest article s’ha publicat per primera vegada a SerradelMontsec.cat. Cap dels continguts del lloc SerradelMontsec.cat es poden utilitzar, copiar, redistribuir, fer-ne transformacions i/o modificacions, sense autorització prèvia.

Si vols distribuir o utilitzar aquests continguts, contacta amb nosaltres prèviament per acordar les condicions d’ús.

 

MAPA INTERACTIU MONTSEC


 

Mapa Interactiu de la SerradelMontsec.cat

Veure el Mapa de la Serra del Montsec.

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES


 

SerradelMontsec.cat a Youtube SerradelMontsec.cat a Twitter SerradelMontsec.cat a Instagram Newsletter: Quaderns del Montsec

 

SerradelMontsec.cat serradelmontsec@gmail.com

 

SAMARRETES SOC MONTSEC


 

Samarreta Soc Montsec - Les Asparets

La botiga de la SerradelMontsec.cat

 

PRACTICA EL TURISME SOSTENIBLE


Pren consciència de l’impacte que provoca en el medi la teva activitat i contribueix al desenvolupament sostenible durant la teva estança:

 • Oblida les preses i sincronitzat amb el ritme de la vida local

 • Descobreix l’essència tradicional del medi rural

 • Fes servir productes i serveis locals

 • Fes un consum responsable i redueix els teus residus

 • Utilitza el transport públic i/o sostenible sempre que puguis.

 

RECORDA QUE MOLTS PARATGES SON ESPAIS PROTEGITS I FRÀGILS


 

Els espais naturals i arqueològics protegits són una peça clau que sustenten la conservació de la cultura, la identitat i la biodiversitat al nostre país. Molts paratges estan dotats d’un règim de protecció i gestió establert per l’Administració, per tal de preservar el seu interès científic, arquitectònic, arqueològic, històric, geològic, ecològic, cultural, paleontològic, paisatgístic o mediambiental.

 

QUÈ? QUI? COM?


 

SerradelMontsec.cat neix amb esperit divulgatiu i de reconeixement de la Serra del Montsec en totes les seves vessants. Aquesta web mostra el patrimoni històric, mundial, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic, paisatgístic, cultural, els costums i llegendes, etc al voltant de la Serra del Montsec.

Amb el topònim Serra del Montsec anomenem una única serralada, d’uns 50 quilòmetres de llarg, que en realitat es divideix en tres unitats diferents: el Montsec de Rúbies (o de Meià) amb el dom de Sant Mamet; el Montsec d’Ares; i el Montsec de l’Estall, mal anomenat per alguns com Montsec d’Aragó, que és el menys conegut de tots, el més deshabitat i el més inaccessible.

Al mateix temps, la Serra del Montsec ha estat declarada Espai d’Interès Natural Protegit i és Reserva Starlight per l’UNESCO, i forma part del Geoparc Orígens, qualitat concedida també per l’UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori.

Els paisatges de la Serra del Montsec tenen diferents figures de protecció declarades com espais d’interès geològic, espais de la Xarxa Natura 2000, reserves de fauna salvatge, patrimoni mundial, patrimoni històric, etcètera. Dins de la seva àrea d’influència trobem l’Espai d’Interès Natural l’Aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Pallaresa, l’Espai Natural de les Vessants de la Noguera Ribagorçana, la Reserva Fauna Salvatge de Sant Llorenç de Montgai, etcètera.

La Serra del Montsec engloba dues províncies, Lleida i Osca, i tres comarques: la comarca de La Noguera i la comarca del Pallars Jussà, ambdues dins de Catalunya, i la comarca de La Ribagorça d’Osca, a l’Aragó.

Però també engloba subzones com:

 • El Segre Mitjà, a la comarca de La Noguera, també anomenat Ribera del Segre, històricament coneguda com Urgell Mitjà, és una extensió del territori que forma una comarca natural al voltant dels municipis de Ponts, Oliana, La Baronia de Rialb i Artesa de Segre. Veure situació en el mapa.

 • La Vall de Barcedana, a la comarca del Pallars Jussà, una antiga i històrica entitat política, jurídica i administrativa menor coneguda com ‘La Vall’, que va des de l’antic Hostal Roig fins al Pantà de Terradets, englobant dins seu les viles de Mata-Solana, Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, Llimiana i Sant Miquel de la Vall que pertanyen a diferents municipis actualment. Veure situació en el mapa

 • La Conca de Tremp, a la comarca del Pallars Jussà, compren l’anomenada Conca Deçà a ponent, amb els municipis de Tremp, de Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, entre d’altres, i a llevant la Conca Dellà, anomenada també Conca d’Orcau, al voltant de la vila i municipi d’Isona i de Gavet de la Conca, entre d’altres. Veure situació en el mapa.

 • La Feixa, es com s’anomena la zona geogràfica, de certes terres planes i de fàcil conreu i a diferents alçades, que formant una mena de vall, es troben entre l’Obaga de la Serra del Montsec d’Ares i el Montsec de l’Estall. La Feixa travessa el municipi de Sant Esteve de la Sarga i part del municipi de Viacamp i Lliterà (a la Ribagorça d’Osca) i engloba els pobles Moror, Alzina, Beniure, Estorm, Sant Esteve de la Sarga, Alsamora, Girbeta (la vella) i Montgai. Veure situació en el mapa.

 • La Terreta (també dita Noguerola o Clotada d’Areny), comarca natural d’uns 425 km quadrats s’estén per la conca mitjana de la Noguera Ribagorçana, terres que aboquen les seves aigües al riu Noguera Ribagorçana entre el Congost d’Escales, al nord, i el Congost de Mont-rebei, al sud. Forma una conca tancada entre les serres de Sant Gervàs, al nord, la Serra del Montsec, al sud, la Serra de Gurp, i Montllobar, a l’est, i la Serra de Cis, Serra de Berganui, Serra de Sant Marc, Serra de Pallerol i Giró, a l’oest. La Terreta englobaria les terres situades tant a la riba dreta com a la riba esquerra del Noguera Ribagorçana, és a dir, a la riba aragonesa (Ribagorça d’Osca) i a la riba catalana (Pallars Jussà). Veure situació en el Mapa..

 

DONATIUS


 

SerradelMontsec.cat és una iniciativa particular i independent sense ànim de lucre que no rep cap tipus de subvenció institucional.

Si t’agrada aquest projecte i gaudeixes d’ell, potser et ve de gust fer algun tipus de donació per ajudar a tirar-lo endavant de forma desinteressada. Els donatius es fan a través de la plataforma segura de Paypal, amb compte de Paypal i/o amb targeta clickant en la següent imatge:

 

 


 

SerradelMontsec.cat

 


 

error: Aquest contingut no està disponible. Si t'agrada aquest text o aquesta fotografia i necessites que elaborem contingut per a tu, envia'ns un mail a serradelmontsec@gmail.com